Leerlingenvervoer

U heeft onder bepaalde voorwaarden recht op een bijdrage in de kosten voor leerlingenvervoer.

Voorwaarden

Uw kind heeft recht op dagelijks leerlingenvervoer wanneer:

  • Hij of zij naar het (speciaal) basisonderwijs gaat. De afstand tussen de woning en de dichtstbijzijnde toegankelijke school moet dan zes kilometer of meer zijn.
  • Hij of zij naar het (voortgezet) speciaal onderwijs gaat (expertisecentra).

Kosten

U moet een eigen bijdrage betalen wanneer:

  • uw kind naar het basisonderwijs gaat en
  • uw gecorrigeerde verzamelinkomen in het peiljaar (twee jaar voor het komende schooljaar) boven de geldende norm lag.

Aanvraag

U vraagt de bijdrage aan bij de gemeente via het aanvraagformulier bovenaan deze pagina.

Let op: Lees vóór uw aanvraag ook de toelichting op het aanvraagformulier leerlingenvervoer (PDF - 60 kB)

De gemeente neemt uw aanvraag in behandeling als het formulier volledig is ingevuld, ondertekend en voorzien van de gevraagde bewijsstukken. De afhandeling van uw aanvraag duurt maximaal acht weken. U ontvangt vervolgens een brief waarin de beslissing op uw aanvraag staat.

Meer informatie

Op de website van de Rijksoverheid vindt u meer informatie over leerlingenvervoer.