Beleid verkeer en vervoer

Het beleid over verkeer en vervoer staat beschreven in het ‘Gemeentelijke Verkeer- en Vervoerplan’ (GVVP). Bekijk het plan hier.

  • Parkeerbeleid

    U heeft in Westerveld geen parkeervergunning nodig om uw auto te parkeren. U mag op alle parkeerplaatsen en op/langs alle wegen gratis parkeren, tenzij bijvoorbeeld door borden anders is aangegeven.

  • Verkeer- en vervoerbeleid

    Het beleid over verkeer en vervoer is verwoord in het Gemeentelijke Verkeer- en Vervoerplan (GVVP).