Zorg en ondersteuning

De gemeente is verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en ondersteuning en begeleiding van mensen die thuis zorg krijgen.

Het uitgangspunt van de gemeente Westerveld bij de uitvoering van deze taken is dat iedereen zo lang mogelijk op eigen kracht en naar eigen behoefte mee moet kunnen doen in de samenleving.

We denken niet in beperkingen, maar in mogelijkheden: Wat kan iemand nog wel! Dat betekent dat er meer aanspraak wordt gedaan op de eigen kracht en verantwoordelijkheid van inwoners, maar ook op de kracht van de omgeving: vrienden, familie, buren en de informele zorg, werkgevers en maatschappelijke organisaties.

Omslag in denken en doen

Het beroep op de inzet van eigen kracht en verantwoordelijkheid vraagt een omslag in denken en doen van inwoners. Hiervoor heeft de gemeente Westerveld een aantal uitgangspunten vastgesteld:

  • De mogelijkheden van de burgers staan centraal, niet de beperkingen.
  • Als mensen problemen of beperkingen hebben, lossen ze dat in eerste instantie zelf op of in de directe omgeving. Daarna wordt gekeken of algemene voorzieningen een oplossing kunnen bieden. Pas als dat niet lukt, is professionele hulp aan de orde.
  • Investeren in de zelfredzaamheid van mensen. Hulp is in eerste instantie gericht op het zelf leren doen.
  • Ondersteuning is in principe tijdelijk, dichtbij en eenvoudig.
  • Minder regels – meer ruimte voor uitvoering. Regels worden beperkt om de uitvoerders ruimte te geven om de beste en meest efficiënte oplossing te kiezen.
  • Maatschappelijke dienstverlening bestaat zoveel mogelijk uit vrij toegankelijke, algemene voorzieningen.
  • Wederkerigheid – iedereen kan iets voor een ander betekenen.

Ondersteuning

Meer uitgaan van eigen kracht betekent niet dat er helemaal geen ondersteuning meer wordt geboden door de gemeente. Voor inwoners die het niet op eigen kracht kunnen of met hulp van hun sociale netwerk, wordt effectieve ondersteuning geregeld. Deze ondersteuning is in eerste instantie tijdelijk, dichtbij en eenvoudig.