Graafwerkzaamheden

Heeft u graafplannen? Dan moet u dat melden bij het Kadaster. Overlast van werkzaamheden meldt u bij de veroorzaker of de gemeente.

Schade aan kabels

Schade aan een kabel of leiding leidt niet alleen tot overlast, het kost ook geld en kan groot gevaar opleveren voor u als grondroerder. De Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (WION), ook wel de grondroerdersregeling genoemd, moet het aantal graafschades verminderen. Het Kadaster ondersteunt dit met het elektronische systeem Klic-online.

Mechanische grondroering melden

U bent verplicht om elke mechanische grondroering te melden bij het Kadaster.

  • Als u binnen 20 werkdagen begint met de werkzaamheden, doet u een graafmelding. Na deze melding krijgt u tekeningen met de precieze ligging van de kabels en leidingen in het stuk grond waar u gaat graven. Zo stuit u niet op onverwachte problemen.
  • Als u zich alleen wilt oriënteren, doet u een oriëntatieverzoek.
  • In geval van een calamiteit doet u een calamiteitenmelding.

Werkzaamheden nutsbedrijven

Het komt regelmatig voor dat netbeheerders van kabels en/of leidingen (gas, water, elektra en telecom) werkzaamheden in de gemeente moeten verrichten. In de meeste gevallen moeten de netbeheerders een vergunning voor de werkzaamheden aanvragen bij de gemeente. In deze vergunning staan onder andere de voorwaarden waaraan de nutsbedrijven moeten voldoen. Hoewel de werkzaamheden niet rechtstreeks onder de verantwoordelijkheid vallen van de gemeente, houdt de gemeente bij de uitvoering wel een oogje in het zeil.

Klachten en/of opmerkingen over deze werkzaamheden kunt u rechtstreeks doorgeven aan het uitvoerende nutsbedrijf, maar u kunt ook contact opnemen met de gemeente.