Graafwerkzaamheden

Graafplannen? Bekijk hier of u het vooraf moet melden.

De Nederlandse bodem ligt vol met kabels en leidingen. Om graafschade te voorkomen en de veiligheid van de graver en de directe omgeving te bevorderen, heeft het Ministerie van Economische Zaken het initiatief genomen tot de Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (WION), beter bekend als de ‘Grondroerdersregeling’.

Het Kadaster is door het Ministerie van Economische Zaken aangewezen als uitvoerende dienst. Als intermediair regelt het Kadaster de informatie-uitwisseling over kabels en leidingen tussen netbeheerders en grondroerders.

Schade aan kabels

Schade aan een kabel of leiding leidt niet alleen tot overlast, het kost ook geld en kan groot gevaar opleveren voor u als grondroerder. De Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (WION), ook wel de grondroerdersregeling genoemd, moet het aantal graafschades verminderen. Het Kadaster ondersteunt dit met het elektronische systeem Klic-online.

Melden van mechanische grondroering

U bent verplicht om elke ‘mechanische grondroering’ te melden bij het Kadaster. Als u binnen 20 werkdagen begint met de werkzaamheden, doet u een Graafmelding.Na het doen van de graafmelding krijgt u tekeningen met de precieze ligging van de kabels en leidingen, in het stuk grond waar u gaat graven. Zo stuit u niet op onverwachte problemen.

Als u zich alleen wilt oriënteren, doet u een oriëntatieverzoek. In geval van een calamiteit doet u een calamiteitenmelding. Een graafmelding, oriëntatieverzoek of calamiteitenmelding kunt u doen via de website van het Kadaster.

Het komt regelmatig voor dat netbeheerders van kabels en/of leidingen (gas, water, elektra en telecom) werkzaamheden in de gemeente moeten verrichten. In de meeste gevallen moeten de netbeheerders een vergunning voor de werkzaamheden aanvragen bij de gemeente. In deze vergunning staan onder andere voorwaarden aangegeven waaraan de nutsbedrijven moeten voldoen. Hoewel de werkzaamheden niet rechtstreeks onder de verantwoordelijkheid vallen van de gemeente, houdt de gemeente bij de uitvoering wel een oogje in het zeil. Bij klachten en/of opmerkingen kunt u zich rechtstreeks wenden tot het uitvoerende nutsbedrijf. Maar u kunt ook contact opnemen met de gemeente.