Water en riolering

Afvalwater, hemelwater (regenwater) en grondwater.

 • Hemelwater

  Inzamelen en beheren van oppervlaktewater.

 • Grondwater

  Bij grondwateroverlast is er een gedeelde verantwoordelijkheid tussen de gemeente en de perceeleigenaar.

 • Fluvius

  Fluvius is een samenwerking tussen gemeenten Westerveld, Hoogeveen, de Wolden, Midden Drenthe, Steenwijkerland, Meppel en het waterschap.

 • Waterschap

  Over het Waterschap Drents Overijsselse Delta.

 • Rioolverstopping

  Bij een rioolverstopping moet u contact opnemen met de verhuurder of zelf gaan kijken waar de verstopping zit.

 • Handige folders

  Folders over water en riolering.

 • Documenten

  Het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP), procedure, kaart en themapagina.