Water en riolering

Afvalwater, hemelwater (regenwater) en grondwater.

 • Rioolverstopping

  Een rioolverstopping is vervelend en kan verschillende vragen oproepen. Wat moet ik doen? Wie is er verantwoordelijk voor het riool? Hoe kan het probleem zo snel mogelijk worden opgelost? Hieronder leggen we uit wat u moet doen en wat er bij komt kijken.

 • Drinkwater

  Informatie over drinkwater in de gemeente Westerveld.

 • Hemelwater

  Voor het inzamelen en verwerken van het hemelwater (regenwater) beheert en onderhoudt de gemeente een buizensysteem en sloten die afvoeren naar het oppervlaktewater.

 • Grondwater

  Bij grondwateroverlast is er een gedeelde verantwoordelijkheid tussen de gemeente en de perceeleigenaar.

 • Beleid gemeentelijke watertaken

  De gemeenteraad van Westerveld heeft op 27 september 2022 het Riolering en Water Programma (RWP) 2023-2028 vastgesteld. Het plan is opgesteld in samenwerking met de Fluviuspartners en daarna toegespitst op de situatie in de gemeente Westerveld. Daarbij is rekening gehouden met de nieuwe omgevingswet.

 • Fluvius

  Fluvius is een samenwerking tussen gemeenten Westerveld, Hoogeveen, de Wolden, Midden Drenthe, Steenwijkerland, Meppel en het waterschap.

 • Waterschap

  Een van de taken van het waterschap is het onderhoud aan de schouwsloten in de gemeente. Dit vindt jaarlijks plaats in september en oktober.

 • Stichting RIONED

  Stichting RIONED stimuleert de zorg voor de riolering en water in de stad in Nederland. Eén van haar taken is te informeren over riolering en waterbeheer.