Water en riolering

Afvalwater, hemelwater (regenwater) en grondwater.

 • Rioolverstopping

  Bij een rioolverstopping moet u contact opnemen met de verhuurder of zelf gaan kijken waar de verstopping zit.

 • Procedure rioolverstopping Westerveld

  12 juni 2014, pdf, 132kB
 • Drinkwater

  Informatie over drinkwater in de gemeente Westerveld.

 • Hemelwater

  Voor het inzamelen en verwerken van het hemelwater (regenwater) beheert en onderhoudt de gemeente een buizensysteem en sloten die afvoeren naar het oppervlaktewater.

 • Grondwater

  Bij grondwateroverlast is er een gedeelde verantwoordelijkheid tussen de gemeente en de perceeleigenaar.

 • Beleid gemeentelijke watertaken

  De gemeenteraad van Westerveld heeft op 27 september 2022 het Riolering en Water Programma (RWP) 2023-2028 vastgesteld. Het plan is opgesteld in samenwerking met de Fluviuspartners en daarna toegespitst op de situatie in de gemeente Westerveld. Daarbij is rekening gehouden met de nieuwe omgevingswet.

 • Fluvius

  Fluvius is een samenwerking tussen gemeenten Westerveld, Hoogeveen, de Wolden, Midden Drenthe, Steenwijkerland, Meppel en het waterschap.

 • Waterschap

  Een van de taken van het waterschap is het onderhoud aan de schouwsloten in de gemeente. Dit vindt jaarlijks plaats in september en oktober.

 • Stichting RIONED

  Stichting RIONED stimuleert de zorg voor de riolering en water in de stad in Nederland. Eén van haar taken is te informeren over riolering en waterbeheer.