Water en riolering

Afvalwater, hemelwater (regenwater) en grondwater.

 • Rioolverstopping

  Bij een rioolverstopping moet u contact opnemen met de verhuurder of zelf gaan kijken waar de verstopping zit.

 • Hemelwater

  Voor het inzamelen en verwerken van het hemelwater (regenwater) beheert en onderhoudt de gemeente een buizensysteem en sloten die afvoeren naar het oppervlaktewater. Hemelwater is schoon genoeg om zonder behandeling teruggebracht te worden in het milieu. U bent overigens in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor het hemelwater op eigen perceel, indien dit redelijkerwijs van u kan worden verwacht.

 • Grondwater

  Bij grondwateroverlast is er een gedeelde verantwoordelijkheid tussen de gemeente en de perceeleigenaar.

 • Fluvius

  Fluvius is een samenwerking tussen gemeenten Westerveld, Hoogeveen, de Wolden, Midden Drenthe, Steenwijkerland, Meppel en het waterschap.

 • Waterschap

  Een van de taken van het waterschap is het onderhoud aan de schouwsloten in de gemeente. Dit vindt jaarlijks plaats in september en oktober.

 • Stichting RIONED

  Stichting RIONED stimuleert de zorg voor de riolering en water in de stad in Nederland. Eén van haar taken is te informeren over riolering en waterbeheer.

 • Documenten

  Het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP), procedure, kaart en themapagina.