Water en riolering

Afvalwater, hemelwater (regenwater) en grondwater.

 • Rioolverstopping

  Bij een rioolverstopping moet u contact opnemen met de verhuurder of zelf gaan kijken waar de verstopping zit.

 • Drinkwater

  Informatie over drinkwater in de gemeente Westerveld.

 • Hemelwater

  Voor het inzamelen en verwerken van het hemelwater (regenwater) beheert en onderhoudt de gemeente een buizensysteem en sloten die afvoeren naar het oppervlaktewater.

 • Grondwater

  Bij grondwateroverlast is er een gedeelde verantwoordelijkheid tussen de gemeente en de perceeleigenaar.

 • Fluvius

  Fluvius is een samenwerking tussen gemeenten Westerveld, Hoogeveen, de Wolden, Midden Drenthe, Steenwijkerland, Meppel en het waterschap.

 • Waterschap

  Een van de taken van het waterschap is het onderhoud aan de schouwsloten in de gemeente. Dit vindt jaarlijks plaats in september en oktober.

 • Stichting RIONED

  Stichting RIONED stimuleert de zorg voor de riolering en water in de stad in Nederland. Eén van haar taken is te informeren over riolering en waterbeheer.

 • Documenten

  Het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP), procedure, kaart en themapagina.