Afval

De afvalkalender, containers, het inleveren of inzamelen van afval, het afvalbrengstation en zwerfvuil melden.

 • Afvalbrengstation

  U kunt (grof) huishoudelijk afval storten bij het afvalbrengstation in Havelte.

 • Ophaaldagen afval

  Wanneer worden de grijze, groene en oranje huisvuilcontainers geleegd?

 • Containers

  Vrijwel alle huishoudens in Westerveld hebben 3 containers voor het huishoudelijk afval.

 • Afval scheiden

  Het goed scheiden van het huishoudelijk afval levert een bijdrage aan het hergebruiken van materialen.

 • Oud papier en karton

  Verschillende verenigingen en scholen in de gemeente zamelen papier en karton huis-aan-huis in.

 • Klein chemisch afval

 • Grofvuil

  Data en spelregels voor de grofvuilroute. Meld u aan!

 • Snoeiafval

  In de groene container, naar het afvalbrengstation of met de snoeiafvalroute mee, meld u zich hiervoor aan!

 • Compost

  Verbeter uw tuin met compost.

 • Zwerfvuil

  Zwerfvuil is voor velen een grote ergernis. Help het voorkomen of doe een melding.

 • Asbest verwijderen

  Wilt u asbest (laten) verwijderen of slopen? Dan moet u een sloopmelding indienen.

 • Glas

  Glas gooit u in de glascontainer. Deze vindt u verspreid over de hele gemeente.

 • Ongewenst reclamedrukwerk en huis-aan-huisbladen

  De NEE-JA-sticker en NEE-NEE-sticker.

 • Afvalwijzer

  Alle informatie over afval in één overzicht.
  Elke huishouden kan de afvalwijzer downloaden op www.rova.nl