Een bezoek aan het gemeentehuis is alleen mogelijk op afspraak. Bel hiervoor 14 0521. In het gemeentehuis is het dragen van een mondkapje verplicht.

Afval

De afvalkalender, containers, het inleveren of inzamelen van afval, het afvalbrengstation en zwerfvuil melden.

 • Afval scheiden

  Bijna alle huishoudens in Westerveld hebben drie containers voor het huishoudelijk afval. Hier leest u welk afval in welke container hoort.

 • Ophaaldagen afval

  De ROVA leegt de grijze, groene en oranje huisvuilcontainers. U vindt de afvalkalender met data op de website of in de app van ROVA.

 • Afvalbrengstation

  U kunt (grof) huishoudelijk afval storten bij het afvalbrengstation in Havelte.

 • Containers

  De afvalcontainers horen bij de woning en zijn geen persoonlijk bezit. Als u verhuist, laat u de containers leeg en schoon achter bij de woning.

 • Milieupas

  Heeft u geen milieupas (meer)? Neem contact op met ROVA om een nieuwe pas aan te vragen.

 • Oud papier en karton

  Verschillende verenigingen en scholen in de gemeente zamelen papier en karton in.

 • Klein chemisch afval

  Wat is klein chemisch afval en waar kunt u het inleveren?

 • Grofvuil

  Data en spelregels voor de grofvuilroute. Meld u aan!

 • Snoeiafval

  U kunt snoeiafval in de groene container gooien, wegbrengen naar het afvalbrengstation of laten ophalen tijdens de snoeiafvalroute.

 • Compost

  U kunt compost gebruiken om de bodem van uw tuin te verbeteren.

 • Zwerfvuil

  Zwerfvuil is voor velen een grote ergernis. Help het voorkomen of doe een melding.

 • Asbest

  Als u asbest wilt verwijderen, moet u een sloopmelding doen. Voor het verwijderen van asbestdaken kunt u subsidie krijgen.

 • Glas

  Glas gooit u in de glascontainer. Deze vindt u verspreid over de hele gemeente.