Afval

De afvalkalender, containers, het inleveren of inzamelen van afval, het afvalbrengstation en zwerfvuil melden.

 • Verandering in afvalstoffenheffing vanaf 2024

  Gemeente Westerveld voert diftar in

 • Afval scheiden

  Bijna alle huishoudens in Westerveld hebben drie containers voor het huishoudelijk afval. Hier leest u welk afval in welke container hoort.

 • Ophaaldagen afval

  De ROVA leegt de grijze, groene en oranje huisvuilcontainers. U vindt de afvalkalender met data op de website of in de app van ROVA.

 • Afvalbrengstation

  U kunt (grof) huishoudelijk afval storten bij het afvalbrengstation in Havelte.

 • Containers

  De afvalcontainers horen bij de woning en zijn geen persoonlijk bezit. Als u verhuist, laat u de containers leeg en schoon achter bij de woning.

 • Milieupas

  Heeft u geen milieupas (meer)? Neem contact op met ROVA om een nieuwe pas aan te vragen.

 • Oud papier en karton

  Verschillende verenigingen en scholen in de gemeente zamelen papier en karton in.

 • Klein chemisch afval

  Wat is klein chemisch afval en waar kunt u het inleveren?

 • Grofvuil

  Data en spelregels voor de grofvuilroute. Meld u aan!

 • Snoeiafval

  U kunt snoeiafval in de groene container gooien, wegbrengen naar het afvalbrengstation of laten ophalen tijdens de snoeiafvalroute.

 • Compost

  U kunt compost gebruiken om de bodem van uw tuin te verbeteren.

 • Zwerfvuil

  Zwerfvuil is voor velen een grote ergernis. Help het voorkomen of doe een melding.

 • Asbest

  Als u asbest wilt verwijderen, moet u een sloopmelding doen. Voor het verwijderen van asbestdaken kunt u subsidie krijgen.

 • Glas

  Glas gooit u in de glascontainer. Deze vindt u verspreid over de hele gemeente.