Afval

De afvalkalender, containers, het inleveren of inzamelen van afval, het afvalbrengstation en zwerfvuil melden.

 • Afvalinzameling

  De gemeente heeft een wettelijke zorgplicht voor de inzameling van huishoudelijk afval. Hiervoor werkt de gemeente samen met inzamelbedrijf ROVA.

 • Gemeente Westerveld voert diftar in

  Lees verder

 • Afvalstoffenheffing 2024

  U betaalt mee aan de kosten voor het inzamelen en afvoeren van huishoudelijk afval. Dit betaalt u via de afvalstoffenheffing.

 • Afval scheiden

  Bijna alle huishoudens in Westerveld hebben drie containers voor het huishoudelijk afval. Hier leest u over afvalsoorten scheiden, ophalen en inleveren.

 • Afvalkalender

  Op de afvalkalender ziet u wanneer uw afval wordt opgehaald. Lees meer op de website van ROVA of in de app.

 • Afvalbrengstation

  U kunt (grof) huishoudelijk afval brengen bij het afvalbrengstation in Havelte. Lees meer over openingstijden, kosten en de milieupas.

 • (Ondergrondse) containers

  Informatie over de verschillende containers, omwisselen, verhuizen, kwijt of gestolen en wat te doen als afval niet is meegenomen.

 • Milieupas

  Heeft u geen milieupas (meer)? Neem contact op met ROVA om een nieuwe pas aan te vragen.

 • Oud papier en karton

  Meer informatie over de inzameling van oud papier, onder andere wanneer het wordt opgehaald.

 • Klein chemisch afval

  Klein chemisch afval (KCA) mag niet bij het gewone afval. Lever het gratis in bij een van de milieustraten.

 • Grofvuil

  Grofvuil kunt u inleveren bij het afvalbrengstation in Havelte of laten ophalen tijdens een grofvuilroute. Deze grofvuilroute wordt elke twee maanden in het jaar gereden.

 • Snoeiafval

  U kunt snoeiafval in de groene container gooien, wegbrengen naar het afvalbrengstation of laten ophalen tijdens de snoeiafvalroute.

 • Compost

  Compost bestaat uit plantaardige en organische resten, zoals groente-, fruit- en tuinafval. U kunt compost gebruiken om de bodem van uw tuin te verbeteren.

 • Zwerfvuil

  Zwerfvuil is voor velen een grote ergernis. Help het voorkomen of doe een melding.

 • Asbest

  In het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) zijn regels opgenomen over het verwijderen van asbest. Lees hier meer informatie.

 • Glas

  Hier vindt u meer informatie over glas scheiden en glas wegbrengen.

 • Medisch afval

  Heeft u veel medisch afval? Vraag dan een extra restafvalcontainer aan die uitsluitend voor medisch afval is. De container is herkenbaar door een rode sticker. Zo heeft u één container voor uw normale restafval en één voor uw medische afval.