Carbidschieten

Wanneer u carbid wilt afsteken, dan moet u zich aan een aantal regels houden. Dit is in verband met veiligheid en het voorkomen van onnodige overlast.

Tijdens het carbidschieten houdt u zich aan de regels om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Ook tijdens de jaarwisseling gelden de basisregels. Dat betekent 1,5 meter afstand houden tot elkaar. De huidige groepsgrootte staat een groep van maximaal 2 personen óf de grootte van één gezamenlijk huishouden toe. De actuele regels om het coronavirus te bestrijden leest u op de website van de Rijksoverheid.

Regels voor carbidschieten

 • Van een voornemen tot carbidschieten moet u de burgemeester tenminste tien werkdagen voorafgaand aan 31 december 10.00 uur schriftelijk in kennis stellen.
 • Carbidschieten is alleen toegestaan op 31 december van 10.00 uur tot 1 januari 02.00 uur.
 • Als u carbid schiet met behulp van melkbussen en/of dergelijke voorwerpen, mogen deze maximaal een inhoud van 60 liter hebben.
 • U mag geen gebruik maken van andere brandbare en/of explosieve stoffen.
 • Binnen een afstand van 50 meter van woonbebouwing mag u niet schieten.
 • Binnen een afstand van 200 meter van zorginstellingen en dierenverblijven mag u niet schieten.
 • U moet in de tegengestelde richting van de dichtbijgelegen woningen schieten.
 • Het schootsveld dient minimaal 50 meter vrij te zijn en er mogen in het schootsveld geen verharde openbare wegen en/of paden liggen.
 • U moet schriftelijk toestemming hebben van de eigenaar voor het gebruik van het terrein.

In de Algemene Plaatselijke Verordening vindt u meer informatie over het schieten van carbid.

Kosten

Het melden van carbidschieten is gratis.

Aanvraag

U kunt de melding voor het carbidschieten op de volgende manieren doorgeven:

 • Online via het formulier Melding carbidschieten
 • Aan de balie. Hiervoor moet u een geldige legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of vreemdelingendocument) meenemen.