Containers

De drie containers (de grijze, grijze met oranje klep en groene) horen bij de woning en zijn geen persoonlijk bezit. Wanneer u verhuist, laat u de containers leeg en schoon achter bij de woning.

Kosten

Voor de inzameling van huisvuil betaalt ieder huishouden afvalstoffenheffing.

Extra container

Wilt u gebruik maken van meer afvalcontainers? Of wilt u uw extra container laten ophalen? Vul dan het digitale formulier aanvraagformulier afvalcontainers in. Voor elke extra grijze container geldt in 2021 een tarief van € 279,- per jaar. Voor extra groene of extra oranje containers wordt in 2021 niets in rekening gebracht.

Beschadigde, vermiste of ingeslikte container

Als uw container kapot is gegaan, is ingeslikt door de afvalwagen, of als uw container is vermist, kunt u rechtstreeks contact opnemen met de klantenservice van de afvalverwijderaar ROVA. Dit geldt ook wanneer vervanging van een container noodzakelijk is door bijv. brand. Het telefoonnummer is (038) 427 37 77. U kunt ook een bericht sturen naar het volgende e-mail adres: klantenservice@rova.nl. Als uw container wordt vermist moet u aangifte doen bij de politie. Wij vragen u om een kopie van het proces-verbaal op te sturen naar ROVA via het eerder genoemde e-mail adres of naar Postbus 200, 8000 AE, Zwolle.

Vragen en klachten over leging van de container

Voor vragen of klachten over het legen van de huisvuilcontainers kunt u terecht bij het Klantcontactcentrum van ROVA, www.rova.nl/contact.

Spelregels huisvuilcontainers

Voor het aanbieden van huisvuil in de drie containers en het plaatsen van de containers aan de straat, geldt een aantal spelregels:

 • Zet de container op de dag van de inzameling voor 07.00 uur aan de openbare weg.
 • Zet de container met de pijl naar de weg gericht.
 • Zet containers zoveel mogelijk in een rij naast elkaar, met 30 cm ruimte tussen de containers.
 • Zet de container op een vlakke ondergrond.
 • Zorg ervoor dat er geen obstakels rondom de container zijn zoals een boom (met laaghangende takken), een verkeersbord, hekje of lantaarnpaal.
 • Zorg ervoor dat het deksel gesloten is.
 • De container mag maximaal 80 kg zijn (een te zware container wordt niet geleegd).
 • Zet geen dozen, zakken of ander afval naast uw container (dit wordt niet meegenomen).
 • Stamp het afval niet aan.
 • Haal de container zo snel mogelijk na het legen weer van de straat.

Ondergrondse containers

Met ingang van 1 januari 2019 wordt de container voor het restafval (de grijze container) minder vaak geleegd. Als uw container vol is, maakt u gebruik van de ondergrondse container. Het gebruik van de ondergrondse container is gratis.

U heeft uw milieupas nodig om gebruik te kunnen maken van de ondergrondse container. Dit is dezelfde pas die u gebruikt voor het storten van afval op het afvalbrengstation. De milieupas hoort bij de woning en is in het verleden gestuurd naar alle adressen in de gemeente die afvalstoffenheffing betalen.

Locaties ondergrondse container

 • Havelte, Dorpsstraat 36 bij de Albert Heijn;
 • Havelte, Wandelbosweg bij t-splitsing Nieuwe Ruiterweg;
 • Uffelte, Vijverlaan 2 tegenover het dorpshuis;
 • Dwingeloo, Brink 47 bij de Albert Heijn;
 • Dwingeloo, Valderseweg bij de brandweer;
 • Geeuwenbrug, In de buurt van Koekoeksweg 1;
 • Diever, Hoofdstraat 82 bij de Coop;
 • Diever, Raadhuislaan 1 bij het gemeentehuis;
 • Vledder, Schapendrift achter de Coop;
 • Zorgvlied, bij Meester Onssteestraat 5;
 • Wilhelminaoord, bij Linthorst Homanstraat 4;
 • Wapserveen, W. Dassenstraat achter het dorpshuis;
 • Darp, Linthorst Homanstraat 22 bij het dorpshuis;
 • Wapse, Haarsmastraat 2 bij het dorpshuis;
 • Vledderveen, Jodenweg 15 bij het dorpshuis;
 • Nijensleek, Moersberger Erven bij de ingang van het industrieterrein.