Containers

De drie containers (de grijze, grijze met oranje klep en groene) horen bij de woning en zijn geen persoonlijk bezit. Wanneer u verhuist, laat u de containers leeg en schoon achter bij de woning.

Aanvraag container

Extra container

Wilt u gebruik maken van meer afvalcontainers? Vul dan het digitale formulier aanvraagformulier afvalcontainers in.

Kosten

De volgende tarieven voor extra containers gelden in 2018:

Particulieren:

 • extra grijze of oranje container € 200,00
 • een extra groene container € 62,50

Bedrijven:

 • een extra grijze, oranje of groen container € 242,00 (incl. 21% btw).

Beschadigde of vermiste container

Als uw container kapot is gegaan of als uw container is vermist, kunt u rechtstreeks contact opnemen met de klantenservice van de afvalverwijderaar ROVA. Het telefoonnummer is (038) 427 37 77. U kunt ook een bericht sturen naar het volgende e-mail adres: klantenservice@rova.nl. Als uw container wordt vermist moet u aangifte doen bij de politie. Wij vragen u om een kopie van het proces-verbaal op te sturen naar ROVA via het eerder genoemde e-mail adres of naar Postbus 200, 8000 AE, Zwolle.

Vragen en klachten over leging van de container

Voor vragen of klachten over het legen van de huisvuilcontainers kunt u terecht bij het Klantcontactcentrum van ROVA, www.rova.nl/contact.

Spelregels huisvuilcontainers

Voor het aanbieden van huisvuil in de drie containers en het plaatsen van de containers aan de straat, geldt een aantal spelregels:

 • Zet de container op de dag van de inzameling voor 07.00 uur aan de openbare weg.
 • Zet de container met de pijl naar de weg gericht.
 • Zet containers zoveel mogelijk in een rij naast elkaar, met 30 cm ruimte tussen de containers.
 • Zet de container op een vlakke ondergrond.
 • Zorg ervoor dat er geen obstakels rondom de container zijn zoals een boom (met laaghangende takken), een verkeersbord, hekje of lantaarnpaal.
 • Zorg ervoor dat het deksel gesloten is.
 • De container mag maximaal 80 kg zijn (een te zware container wordt niet geleegd).
 • Zet geen dozen, zakken of ander afval naast uw container (dit wordt niet meegenomen).
 • Stamp het afval niet aan.
 • Haal de container zo snel mogelijk na het legen weer van de straat.

Afvalstoffenheffing

Voor de inzameling van huisvuil betaalt ieder huishouden afvalstoffenheffing.