Een bezoek aan het gemeentehuis is alleen mogelijk op afspraak. Bel hiervoor 14 0521. In het gemeentehuis is het dragen van een mondkapje verplicht.

Natuur, milieu en water

Informatie over groen, milieucalamiteiten of -klachten, water en riolering en schouwsloten.

  • Natuur en Landschap

    Informatie over natuur en landschap en streekbeheer in de gemeente Westerveld.

  • Milieu

    Informatie over milieu, bijvoorbeeld over stank en lawaai in de omgeving.

  • Water en riolering

    Afvalwater, hemelwater (regenwater) en grondwater.