Natuur, milieu en water

Informatie over groen, milieucalamiteiten of -klachten, water en riolering en schouwsloten.

 • Milieuklacht en -calamiteit

  Heeft u een klacht over bijvoorbeeld stank of lawaai in de omgeving? Of is er sprake van een calamiteit?

 • Melding openbare ruimte

  Is iets in de openbare ruimte kapot, is er overlast of een gevaarlijke situatie? Meld dit bij de gemeente.

 • Ongedierte

  Heeft u last van ongedierte? De gemeente kan u hierover adviseren, maar doet geen bestrijding.

 • Overlast van bedrijven

  Veroorzaakt een bedrijf bij u in de buurt overlast? Neem dan contact op met het bedrijf of de gemeente.

 • Olietank in tuin

  Vindt u een olietank in uw tuin of vermoedt u dat er een olietank is? Dan moet u dit melden.

 • Gewasbeschermingsmiddelen

  Gewasbeschermingsmiddelen zijn middelen worden gebruikt om planten en gewassen te beschermen tegen onkruid, ziekten en plagen.Voor de toelating en het gebruik van deze middelen stelt het Rijk strenge eisen.

 • Landschapsontwikkelingsplan

  Het Landschapsontwikkelingsplan (LOP) geeft een heldere en concrete visie op het landschap.

 • Vuur stoken

  Voor het stoken van vuur moet u toestemming vragen aan de gemeente. U mag geen tuinafval op uw terrein verbranden.

 • Water en riolering

  Afvalwater, hemelwater (regenwater) en grondwater.

 • Regionale Uitvoeringsdienst

  Gemeenten en de provincie hebben de uitvoerende milieu- en bodemtaken gebundeld in de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD).

 • Japanse duizendknoop

  De gemeente bestrijdt de Japanse duizendknoop en vraagt inwoners en ondernemers van Westerveld mee te helpen.

 • Eikenprocessierups (EPR)

  Dit jaar zijn er, zoals in veel gemeenten in Nederland, veel processierupsen in de gemeente Westerveld. Het zijn er zoveel, dat het laten verwijderen van alle nesten onmogelijk is geworden.