Een bezoek aan het gemeentehuis is alleen mogelijk op afspraak. Bel hiervoor 14 0521.

Natuur, milieu en water

Informatie over groen, milieucalamiteiten of -klachten, water en riolering en schouwsloten.

  • Natuur en Landschap

    Informatie over natuur en landschap en streekbeheer in de gemeente Westerveld.

  • Milieu

    Informatie over milieu, bijvoorbeeld over stank en lawaai in de omgeving.

  • Water en riolering

    Afvalwater, hemelwater (regenwater) en grondwater.