Natuur, milieu en water

Informatie over groen, milieucalamiteiten of -klachten, water en riolering en schouwsloten.

 • Milieuklacht en -calamiteit

  Heeft u een klacht over bijvoorbeeld stank of lawaai in de omgeving? Of is er sprake van een calamiteit?

 • Melding openbare ruimte

  Is iets in de openbare ruimte kapot, is er overlast of een gevaarlijke situatie? Meld dit bij de gemeente.

 • Ongedierte

  Heeft u last van ongedierte? De gemeente kan u hierover adviseren, maar doet geen bestrijding.

 • Overlast van bedrijven

  Veroorzaakt een bedrijf bij u in de buurt overlast? Neem dan contact op met het bedrijf of de gemeente.

 • Olietank in tuin

  Vindt u een olietank in uw tuin of vermoedt u dat er een olietank is? Dan moet u dit melden.

 • Gewasbeschermingsmiddelen

  Gewasbeschermingsmiddelen zijn middelen worden gebruikt om planten en gewassen te beschermen tegen onkruid, ziekten en plagen.Voor de toelating en het gebruik van deze middelen stelt het Rijk strenge eisen.

 • Landschapsontwikkelingsplan

  Het Landschapsontwikkelingsplan (LOP) geeft een heldere en concrete visie op het landschap.

 • Vuur stoken

  Voor het stoken van vuur moet u toestemming vragen aan de gemeente. U mag geen tuinafval op uw terrein verbranden.

 • Water en riolering

  Afvalwater, hemelwater (regenwater) en grondwater.

 • Regionale Uitvoeringsdienst

  Gemeenten en de provincie hebben de uitvoerende milieu- en bodemtaken gebundeld in de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD).

 • Japanse duizendknoop

  De gemeente bestrijdt de Japanse duizendknoop en vraagt inwoners en ondernemers van Westerveld mee te helpen.

 • Eikenprocessierups (EPR)

  Hier vindt u informatie over het gemeentelijke beleid m.b.t. de eikenprocessierups.