Paspoort, rijbewijs en legitimatie

Legitimatiebewijzen aanvragen of vernieuwen.

 • Piek aanvraag reisdocumenten

  Vanaf 2024 stijgt het aantal aanvragen voor paspoorten en identiteitskaarten. Hierdoor wordt het druk aan de balies voor zowel het aanvragen als het afhalen van deze documenten. Vraag uw documenten daarom op tijd aan.

  In 2014 is de geldigheid van een paspoort of identiteitskaart aangepast naar 10 jaar in plaats van 5 jaar. Veel mensen hebben toen gewacht met hun verlenging zodat ze het document met een geldigheid van 10 jaar konden aanvragen.

 • Identiteitskaart

  U kunt uw identiteitskaart (ID-kaart) aanvragen of vernieuwen bij de gemeente waarin u woont.

 • Paspoort, tweede

  Een paspoort is een reisdocument. U kunt een tweede paspoort aanvragen als u kunt aantonen dat u het nodig heeft. Bijvoorbeeld als u regelmatig reist naar landen met een visumplicht. Het kan dan voorkomen dat u uw paspoort niet kunt gebruiken omdat het op een ambassade ligt voor een visumaanvraag. Of als u regelmatig reist naar landen die met elkaar in conflict zijn. De stempels in uw eerste paspoort kunnen dan problemen veroorzaken bij de toelating in een ander land.

 • Paspoort

  Een paspoort is een reisdocument. U kunt uw paspoort aanvragen of vernieuwen bij de gemeente waarin u woont.

 • Bezorgen identiteitskaart of paspoort

  U kunt uw paspoort of identiteitskaart nu ook laten bezorgen. U hoeft hiervoor dus niet meer twee keer naar het gemeentehuis.

 • Rijbewijs

  U kunt uw rijbewijs aanvragen of vernieuwen bij de gemeente waar u bent ingeschreven.

 • Gezondheidsverklaring rijbewijs

  Wilt u een rijbewijs aanvragen? In sommige gevallen heeft u een Verklaring van Geschiktheid nodig.

 • Spoedaanvraag reisdocument

  Heeft u met spoed een nieuw reisdocument (paspoort of identiteitskaart) nodig? Doe dan een spoedaanvraag.

 • Verlies of diefstal reisdocument

  Bent u uw paspoort verloren of is uw identiteitskaart gestolen? Meld dit zo snel mogelijk.

 • Gevonden en verloren documenten en voorwerpen

  Bent u iets verloren, zoals een rijbewijs of portefeuille, of heeft u iets gevonden? Dan kunt u dit melden bij de gemeente.

 • Geheimhouding persoonsgegevens

  In de Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP) staan uw persoonsgegevens. Als u niet wilt dat uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan andere organisaties, vraagt u geheimhouding aan. Alleen overheidsorganisaties die dat op grond van de wet mogen, kunnen dan nog uw gegevens inzien.

 • Legalisatie handtekening op een document

  U kunt een document legaliseren om te bewijzen dat uw handtekening echt van u is.

 • Vluchtelingenpaspoort

  Bent u erkend als vluchteling en wilt u naar het buitenland reizen? Dan kunt u een vluchtelingenpaspoort aanvragen.

 • Vreemdelingenpaspoort

  Bent u een niet-Nederlander met een verblijfsvergunning? Dan kunt u een vreemdelingenpaspoort aanvragen.

 • Nederlander worden

  U kunt Nederlander worden van rechtswege, door naturalisatie of door optie.

 • Ceremonie voor nieuwe Nederlanders

  Is uw vraag om Nederlander te worden goedgekeurd? Dan krijgt u een uitnodiging voor de naturalisatieceremonie. Tijdens deze ceremonie krijgt u het besluit van Nederlanderschap.

 • Afstand doen van de Nederlandse nationaliteit

  Wilt u geen Nederlander meer zijn? Dan kunt u een verklaring van afstand afleggen.

 • Verblijfsvergunning

  Een verblijfsvergunning kunt u aanvragen bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

 • Burgerservicenummer (BSN)

  Met dit nummer kunt u bij elk overheidsloket terecht.