Paspoort, rijbewijs en legitimatie

Legitimatiebewijzen aanvragen of vernieuwen.

 • Identiteitskaart

  U kunt uw identiteitskaart (ID-kaart) aanvragen of vernieuwen bij de gemeente waarin u woont.

 • Paspoort, tweede

  Een paspoort is een reisdocument. U kunt een tweede paspoort aanvragen als u kunt aantonen dat u het nodig heeft. Bijvoorbeeld als u regelmatig reist naar landen met een visumplicht. Het kan dan voorkomen dat u uw paspoort niet kunt gebruiken omdat het op een ambassade ligt voor een visumaanvraag. Of als u regelmatig reist naar landen die met elkaar in conflict zijn. De stempels in uw eerste paspoort kunnen dan problemen veroorzaken bij de toelating in een ander land.

 • Paspoort

  Een paspoort is een reisdocument. U kunt uw paspoort aanvragen of vernieuwen bij de gemeente waarin u woont.

 • Bezorgen identiteitskaart of paspoort

  U kunt uw paspoort of identiteitskaart nu ook laten bezorgen. U hoeft hiervoor dus niet meer twee keer naar het gemeentehuis.

 • Rijbewijs

  U kunt uw rijbewijs aanvragen of vernieuwen bij de gemeente waar u bent ingeschreven.

 • Gezondheidsverklaring rijbewijs

  Wilt u een rijbewijs aanvragen? In sommige gevallen heeft u een Verklaring van Geschiktheid nodig.

 • Spoedaanvraag reisdocument

  Heeft u met spoed een nieuw reisdocument (paspoort of identiteitskaart) nodig? Doe dan een spoedaanvraag.

 • Verlies of diefstal reisdocument

  Bent u uw paspoort verloren of is uw identiteitskaart gestolen? Meld dit zo snel mogelijk.

 • Gevonden en verloren documenten en voorwerpen

  Bent u iets verloren, zoals een rijbewijs of portefeuille, of heeft u iets gevonden? Dan kunt u dit melden bij de gemeente.

 • Geheimhouding persoonsgegevens

  In de Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP) staan uw persoonsgegevens. Als u niet wilt dat uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan andere organisaties, vraagt u geheimhouding aan. Alleen overheidsorganisaties die dat op grond van de wet mogen, kunnen dan nog uw gegevens inzien.

 • Legalisatie handtekening op een document

  U kunt een document legaliseren om te bewijzen dat uw handtekening echt van u is.

 • Vluchtelingenpaspoort

  Bent u erkend als vluchteling en wilt u naar het buitenland reizen? Dan kunt u een vluchtelingenpaspoort aanvragen.

 • Vreemdelingenpaspoort

  Bent u een niet-Nederlander met een verblijfsvergunning? Dan kunt u een vreemdelingenpaspoort aanvragen.

 • Nederlander worden

  U kunt Nederlander worden van rechtswege, door naturalisatie of door optie.

 • Ceremonie voor nieuwe Nederlanders

  Is uw vraag om Nederlander te worden goedgekeurd? Dan krijgt u een uitnodiging voor de naturalisatieceremonie. Tijdens deze ceremonie krijgt u het besluit van Nederlanderschap.

 • Afstand doen van de Nederlandse nationaliteit

  Wilt u geen Nederlander meer zijn? Dan kunt u een verklaring van afstand afleggen.

 • Verblijfsvergunning

  Een verblijfsvergunning kunt u aanvragen bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

 • Burgerservicenummer (BSN)

  Met dit nummer kunt u bij elk overheidsloket terecht.