Asbest verwijderen

Als u asbest of op asbest gelijkend materiaal wilt verwijderen, moet u een sloopmelding doen.

Aanvraag

Als u zelf asbest of op asbest gelijkend materiaal wilt verwijderen, moet u eerst een sloopmelding doen, maar in de volgende gevallen moet u een omgevingsvergunning aanvragen:

 • In een beschermd dorpsgezicht;
 • In een gebied waar volgens het bestemmingsplan een sloopvergunning nodig is;
 • In of aan een monument.

Als u in uw bedrijf asbest aantreft, dan moet u dit in principe (laten) verwijderen. U moet daarvoor een risicoanalyse laten opstellen. In sommige gevallen is het niet verplicht om het asbest te verwijderen, zoals de afdekplaten van een rookkanaal of achter stookketels.

Let op: u mag alleen zelf asbest verwijderen als het gaat om maximaal 35 m2:

 • niet-gelijmde, asbesthoudende vloerbedekking;
 • asbesthoudende vloertegels;
 • geschroefde, hechtgebonden, asbesthoudende (dak)platen.

Dit is risicoklasse 1. In alle overige gevallen (vanaf risicoklasse 2), als het asbest kan breken of afbrokkelen of als het gaat om spuitasbest, moet u een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf inschakelen. Deze vindt u via Ascert. Dit bedrijf moet ook een asbestinventarisatierapport opstellen.

Gaat het om het slopen van asbest in een bedrijf, dan moet het betrokken personeel daarvoor opgeleid zijn en altijd persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken.

Subsidie verwijdering asbestdaken

U kunt asbestdaken verwijderen met een lening als u eigenaar bent van een gebouw met een asbestdak in Drenthe. Kijk voor meer informatie op de website van provincie Drenthe.

Asbest afvoeren

Wilt u het asbest of op asbest gelijkend materiaal dat u zelf heeft verwijderd afvoeren? Houd u zich dan aan de volgende regels:

 • U haalt speciaal asbestverpakkingsmateriaal op bij het afvalbrengstation. U laat bij het ophalen ook de toestemmingsbrief van de gemeente zien. Andere verpakkingen worden niet geaccepteerd.
 • U verpakt de asbest of op asbest gelijkend materiaal met dit folie dubbel in hanteerbare verpakkingen. U moet dit zelf op het afvalbrengstation in de afgesloten container doen.
 • U mag de asbest alleen vervoeren als u de toestemmingsbrief van de gemeente bij u heeft.
 • Op het afvalbrengstation meldt u dat u asbest heeft en laat u uw legitimatie en de toestemmingsbrief van de gemeente zien.
 • Op het afvalbrengstation opent het personeel de container, waarna u de asbest of op asbest gelijkend materiaal erin kunt leggen.
 • U kunt op het afvalbrengstation niet meer dan 35 m2 asbest inleveren.
 • Bedrijven kunnen niet met hun asbest terecht op het afvalbrengstation.

Voor de bovenstaande laatste twee situaties schakelt u een gecertificeerd bedrijf in.

Meer informatie

Wat u moet weten over asbest:

 • U mag asbestplaten niet schoon spuiten of bewerken.
 • Het verwijderen van asbest zonder geaccepteerde melding is een strafbaar feit.
 • Opslaan van asbest is niet toegestaan en is een overtreding van het Productenbesluit.
 • De toepassing en verkoop van asbest is sinds 1 juli 1993 verboden.
 • Er zijn ook asbestvrije cementplaten (zoals golfplaten) op de markt. De in Nederland gefabriceerde asbestvrije cementplaten zijn te herkennen aan de opdruk NT, NG of AFM aan de zijkant van de plaat.

Op de website van Rijksoverheid en Infomil vindt u meer informatie over asbest.