Asbest verwijderen

Wilt u asbest (laten) verwijderen of slopen dan moet u een sloopmelding indienen. Als er wordt gesloopt in een beschermd stads- of dorpsgezicht, in een gebied waar op grond van het bestemmingsplan een sloopvergunning nodig is of wanneer het een monument betreft, dan heeft u een omgevingsvergunning nodig.

Aanvraag

U kunt uw sloopmelding asbest op de volgende manieren indienen:

 1. Volledig digitaal. Via www.omgevingsloket.nl  kunt u uw melding inclusief bijlagen geheel digitaal versturen.
 2. Digitaal invullen, printen en opsturen. Op www.omgevingsloket.nl kunt u het meldingsformulier invullen, uitprinten en inclusief de bijlagen opsturen naar de gemeente.
 3. Downloaden, blanco printen en op papier invullen. U kunt het meldingsformulier downloaden op www.omgevingsloket.nl, uitprinten en met pen invullen. Het ingevulde meldingsformulier en de bijlagen stuurt u vervolgens naar de gemeente.

Meesturen bij de sloopmelding asbest

 • Kleurenfoto's.
 • Asbestinventarisatierapport (niet verplicht bij panden van na 1994 en niet verplicht als u zélf asbest (met een sloopoppervlak van minder dan 35 m2) gaat verwijderen in of rondom uw eigen woning).
 • Plattegrond of doorsnedetekening.
 • Situatietekening.
 • Sloopveiligheidsplan (indien van toepassing).

Subsidie voor het verwijderen van asbestdaken

Tussen 1 januari 2016 en 31 december 2019 kunnen eigenaren van huizen en panden subsidie krijgen voor het verwijderen asbestdaken. Hiervoor gelden wel een aantal voorwaarden. Lees meer over deze subsidieregeling of vraag subsidie aan via de website van RVO Nederland.

Wanneer sloopmelding indienen

 • Als er meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt.
 • Als er asbest wordt verwijderd.

Geen sloopmelding

Een sloopmelding is niet verplicht wanneer beroepsmatig of bedrijfsmatig verwijdering van strikt in het besluit omschreven asbesthoudende toepassingen plaatsvindt. Een voorbeeld hiervan is het verwijderen van geklemde vloerplaten onder verwarmingstoestellen.

Verder zijn van de meldingsplicht vrijgesteld een sloop:

 • als gevolg van een besluit volgens artikel 13 van de Woningwet;
 • de toepassing van bestuursdwang of het opleggen van een last onder dwangsom;
 • van een seizoensgebonden bouwwerk.

Meer informatie