Woonvisie en prestatieafspraken

Op 17 december 2019 heeft de gemeenteraad de Woonvisie Westerveld vastgesteld. De Woonvisie is een actualisering van het woonbeleid zoals is opgenomen in de Structuurvisie en de Visie op Wonen.

Woonvisie

Met deze Woonvisie (PDF - 2 MB) wordt vooruit gekeken naar 2025. Hoe is en blijft het prettig wonen in Westerveld anno 2020? Westerveld heeft een aantrekkelijk woonklimaat en is wat betreft natuur, groen en landelijk wonen onderscheidend ten opzichte van de omgeving. Dat mensen wonen in een mooi, groen en landelijk gebied wordt gewaardeerd. Dat blijkt ook uit de respons van de campagne 'Westerveld Natuurlijk' die in 2019 voor de komst van de Omgevingswet is gestart. Voorzieningen in de grotere dorpen maar ook saamhorigheid worden gewaardeerd en maken deel uit van een aantrekkelijk woonmilieu. Westerveld is aantrekkelijk vanwege gunstige huizenprijzen, goede bereikbaarheid en doet vaak dienst als goede uitvalsbasis waar wonen en werken goed gecombineerd kunnen worden.

De Woonvisie biedt handvatten om dit te behouden en eventueel waar mogelijk te versterken. Daarbij kijken we niet alleen naar nieuwbouw maar ook naar mogelijke inbreiding en waar mogelijk het aanjagen van verbetering van de huidige woningvoorraad. Dat laatste heeft uiteraard ook te maken met het verduurzamen van de woningvoorraad.

Meerjarige prestatieafspraken

Op dinsdag 8 december 2020 ondertekenden wethouders Smidt en De Haas van de gemeente Westerveld, samen met Monique Boeijen, directeur bestuurder van Actium en Henk Oostland voorzitter van huurdersplatform MEVM meerjarige prestatieafspraken (PDF - 1 MB). Deze afspraken gaan onder andere over de duurzaamheid, beschikbaarheid, betaalbaarheid én leefbaarheid van sociale huurwoningen in Westerveld.

Addendum 2022

Op 6 december 2021 zijn bovengenoemde partijen overeengekomen de bestaande meerjarige prestatieafspraken bij te stellen en aan te vullen via het Addendum 2022 (PDF- 649 kB).