Permanente bewoning recreatieverblijf

Een recreatieverblijf is bedoeld om in te recreëren. Dit betekent dat het gebruikt wordt om vrije tijd in door te brengen.

Een recreatieverblijf is bedoeld voor toeristen en recreanten. U mag er niet permanent wonen. Ook het verhuren van een recreatieverblijf voor permanente bewoning is niet toegestaan.

Wat is permanent wonen in een recreatieverblijf?

Een recreatieverblijf heeft een adres met een recreatieve bestemming. Dit is bijvoorbeeld een (sta)caravan, chalet, bungalow of recreatiewoning. Op www.ruimtelijkeplannen.nl kunt u bekijken welke bestemming een verblijf heeft.

Een recreatieverblijf wordt permanent bewoond wanneer:

  • u staat ingeschreven op het adres van een recreatieverblijf of recreatiepark;
  • u het recreatieverblijf als hoofdverblijf gebruikt en/of geen andere woning heeft;
  • u het recreatieverblijf gebruikt om dichter bij het werkadres te zijn;
  • u het recreatieverblijf gebruikt ter overbrugging van twee woningen;
  • u door een onwenselijke privé-situatie een tijdelijke woning nodig heeft.

Om te beoordelen of u permanent woont in een recreatieverblijf, wordt er niet gekeken naar het aantal dagen, maar naar de reden van uw verblijf. Er zijn situaties waarvoor de gemeente Westerveld een tijdelijke gedoogbeschikking afgeeft. Met een gedoogbeschikking kunt u tijdelijk in het recreatieverblijf wonen, terwijl verder wordt gezocht naar een definitieve oplossing.

Waarom is wonen in een recreatieverblijf of het verhuren van een recreatieverblijf voor permanente bewoning niet toegestaan?

Permanent wonen in een recreatieverblijf of het verhuren van een recreatieverblijf voor permanente bewoning is in strijd met het bestemmingsplan. Zowel wonen als verhuren is daarom niet toegestaan.

Gemeente Westerveld vindt de lokale vrijetijdseconomie erg belangrijk. Wanneer iemand met een andere reden dan tijdelijk recreëren op een recreatiepark verblijft, kan dit het vakantiegevoel van de toerist beïnvloeden. Recreatieverblijven zijn dus alleen bedoeld om tijdelijk te recreëren. Zo kunnen de toeristen en recreanten ook daadwerkelijk ontspannen, genieten en spelen.

Waarom kan ik mij inschrijven op een adres van een recreatieverblijf?

De gemeente is wettelijk verplicht om personen in te schrijven ongeacht de bestemming van het adres. De inschrijving betekent niet dat u toestemming heeft om in het recreatieverblijf te wonen.

Kan ik een tijdelijke gedoogbeschikking aanvragen om in een recreatieverblijf te wonen?

Er zijn situaties waarvoor de gemeente Westerveld een tijdelijke gedoogbeschikking afgeeft. Met een gedoogbeschikking kan men tijdelijk in het recreatieverblijf wonen. Een voorbeeld van zo’n situatie is: het overbruggen van twee woningen, bijvoorbeeld door de bouw van een nieuwbouwwoning of door het verbreken van een relatie waardoor een tijdelijke woning nodig is. Om een tijdelijke gedoogbeschikking te kunnen aanvragen zal er eerst een gesprek met de gemeente plaats moeten vinden. Tijdens dit gesprek wordt de reden van het verblijf besproken en zal de gemeente om de volgende bewijstukken vragen:

  • Inschrijving op het adres;
  • Inschrijving bij www.thuiskompas.nl als woningzoekende;
  • Goedkeuring van de parkeigenaar en verhuurder voor het bewonen van het recreatieverblijf.

De gemeente brengt kosten in rekening voor het in behandeling nemen van een tijdelijke gedoogbeschikking.

Handhaven tegen permanente bewoning in een recreatieverblijf

De gemeente kan handhavend optreden tegen het wonen in een recreatieverblijf of het verhuren van een recreatieverblijf voor permanente bewoning. In eerste instantie verzoekt de gemeente u om de strijdige situatie te beëindigen. Wanneer u bewoner bent kunt u een tijdelijke gedoogbeschikking aanvragen. Gebeurt dit niet, dan legt de gemeente u een last onder dwangsom (een geldboete) op.

Meer informatie

Heeft u vragen over het wonen in een recreatieverblijf of het verhuren van een recreatieverblijf voor permanente bewoning? Neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 0521 of per mail via info@gemeentewesterveld.nl