Leerplicht

Regels over verzuim van school en verlof buiten vakanties.

Leerplicht, kwalificatieplicht en schoolverlaten

Het is belangrijk dat alle jongeren in Nederland goed worden voorbereid op de maatschappij en de arbeidsmarkt. Hiervoor heeft de overheid de leerplicht en kwalificatieplicht ingesteld. Tijdens de leerplicht en de kwalificatieplicht zijn jongeren verplicht te leren. Vanaf 16 jaar mag werken in combinatie met een opleiding ook.

Leerplicht

Alle kinderen die in Nederland wonen, moeten naar school. Hoewel bijna alle kinderen vanaf 4 jaar naar een basisschool gaan, geldt de wettelijke leerplicht vanaf 5 jaar. De leerplicht geldt tot en met het schooljaar waarin je 16 wordt. Daarna volgt de kwalificatieplicht.

Kwalificatieplicht

Ben je jonger dan 18 jaar en heb je (nog) geen diploma, dan ben je verplicht een diploma te halen. Dat heet de kwalificatieplicht. Hiermee wordt de leerplicht verlengd tot de dag waarop iemand een startkwalificatie heeft gehaald of 18 jaar is geworden. Een startkwalificatie is een HAVO-, VWO- of minimaal MBO niveau 2-diploma. De partiële leerplicht is vervallen, maar dit betekent niet dat een jongere vijf dagen per week naar school moet. Het is mogelijk om met combinaties van leren en werken aan de kwalificatieplicht te voldoen. Bijvoorbeeld via de beroepsbegeleidende leerweg in het MBO (BBL-traject).

Voortijdig schoolverlaten (RMC)

Verlaat je de school zonder startkwalificatie en ben je jonger dan 23 jaar, dan word je beschouwd als een voortijdig schoolverlater. Zonder diploma maken jongeren minder kans op werk en hebben daardoor minder vooruitzichten in de maatschappij. Het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt voortijdige schoolverlaters (RMC) registreert voortijdige schoolverlaters en informeert, adviseert en begeleidt jongeren naar een opleiding, werk of ander traject.

Verlof en verzuim

Voor het aanvragen en toekennen van bijzonder verlof zijn er vrij strakke richtlijnen. Ook vakantieverlof buiten de reguliere vakanties om is in principe uitgesloten. Alleen het beroep van de ouders kan een uitzondering rechtvaardigen. Met vragen en verzoeken kunt u in eerste instantie terecht bij de directie van de school. Leerplicht betreft zorgverzuim en luxe verzuim.

Meer informatie

  • Voor informatie over leerplicht en kwalificatieplicht kunt u contact opnemen met de gemeente Westerveld via telefoonnummer 14 0521 en vragen naar de leerplichtambtenaar.
  • Het Bureau Recht Op Leren in Hoogeveen voert de RMC-wetgeving uit voor vier gemeenten. Trajectbegeleiders van de RMC begeleiden jongeren die vroegtijdig school (dreigen te) verlaten. Meer informatie vindt u op de website Bureau Recht Op Leren
  • Algemene Informatie over leerplicht: www.ingrado.nl.