Vanwege de coronamaatregelen werken wij in het gemeentehuis alleen op afspraak. U kunt een afspraak inplannen via telefoonnummer 14 0521. Wij verzoeken u dringend om tijdens uw bezoek een mondkapje te dragen.

Bekijk ook de overzichtspagina coronavirus voor meer informatie.

Bouwen en verbouwen

Bestemmingsplannen, vergunningen en meldingen.

 • Bestemmingsplannen

  Een overzicht van de bestemmingsplannen van de gemeente Westerveld en uw mogelijkheden voor inzage, inspraak of wijziging.

 • Vergunningen en meldingen

  Omgevingsvergunning voor (ver)bouwen of kappen, sloopmelding, asbest en bodemonderzoek.

 • Structuurvisie

  Met de structuurvisie maakt de gemeenteraad duidelijk wat zij de komende 10 jaren wil versterken, ontwikkelen, herstructureren of juist wil behouden of beschermen.

 • Grondzaken

  De gemeente Westerveld verhuurt en verkoopt percelen grond en geeft bouwkavels uit in nieuw te ontwikkelen bestemmingsplannen.

 • Graafwerkzaamheden

  Heeft u graafplannen? Dan moet u dat melden bij het Kadaster. Overlast van werkzaamheden meldt u bij de veroorzaker of de gemeente.

 • Bodemkwaliteit

  Als u grond- en bouwmaterialen wilt toepassen, moet u zich aan het Besluit bodemkwaliteit houden. Voor grondverzet is er een bodemkwaliteitskaart.

 • Omgevingswet

  De verwachting is dat de Omgevingswet vanaf januari 2022 geldt.