Bouwen en verbouwen

Bestemmingsplannen, vergunningen en meldingen.

 • Omgevingswet

  Op 1 januari 2024 hebben we te maken met de Omgevingswet. Als u iets wilt verbouwen aan uw huis of tuin en u vraagt een vergunning aan, dan gaat dat straks anders dan voorheen.

 • Bestemmingsplannen

  Een overzicht van de bestemmingsplannen van de gemeente Westerveld en uw mogelijkheden voor inzage, inspraak of wijziging.

 • Vergunningen en meldingen

  Omgevingsvergunning voor (ver)bouwen of kappen, sloopmelding, asbest en bodemonderzoek.

 • Structuurvisie

  Met de structuurvisie maakt de gemeenteraad duidelijk wat zij de komende 10 jaren wil versterken, ontwikkelen, herstructureren of juist wil behouden of beschermen.

 • Grondzaken

  De gemeente Westerveld verhuurt en verkoopt percelen grond en geeft bouwkavels uit in nieuw te ontwikkelen bestemmingsplannen.

 • Graafwerkzaamheden

  Heeft u graafplannen? Dan moet u dat melden bij het Kadaster. Overlast van werkzaamheden meldt u bij de veroorzaker of de gemeente.

 • Bodemkwaliteit

  Als u grond- en bouwmaterialen wilt toepassen, moet u zich aan het Besluit bodemkwaliteit houden. Voor grondverzet is er een bodemkwaliteitskaart.

 • Toetsingskader vestiging Zorg en Opvang

  Heeft u het voornemen om een zorg- en opvanglocatie te vestigen in de gemeente Westerveld? Lees dan verder op deze pagina over het Toetsingskader vestiging Zorg en Opvang.