Een bezoek aan het gemeentehuis is alleen mogelijk op afspraak. Bel hiervoor 14 0521. In het gemeentehuis is het dragen van een mondkapje verplicht.

Bouwen en verbouwen

Bestemmingsplannen, vergunningen en meldingen.

 • Bestemmingsplannen

  Een overzicht van de bestemmingsplannen van de gemeente Westerveld en uw mogelijkheden voor inzage, inspraak of wijziging.

 • Vergunningen en meldingen

  Omgevingsvergunning voor (ver)bouwen of kappen, sloopmelding, asbest en bodemonderzoek.

 • Structuurvisie

  Met de structuurvisie maakt de gemeenteraad duidelijk wat zij de komende 10 jaren wil versterken, ontwikkelen, herstructureren of juist wil behouden of beschermen.

 • Grondzaken

  De gemeente Westerveld verhuurt en verkoopt percelen grond en geeft bouwkavels uit in nieuw te ontwikkelen bestemmingsplannen.

 • Graafwerkzaamheden

  Heeft u graafplannen? Dan moet u dat melden bij het Kadaster. Overlast van werkzaamheden meldt u bij de veroorzaker of de gemeente.

 • Bodemkwaliteit

  Als u grond- en bouwmaterialen wilt toepassen, moet u zich aan het Besluit bodemkwaliteit houden. Voor grondverzet is er een bodemkwaliteitskaart.

 • Omgevingswet

  De verwachting is dat de Omgevingswet vanaf januari 2022 geldt.