Milieu

Informatie over milieu in de gemeente. Bijvoorbeeld gaswinning, gewasbeschermingsmiddelen of overlast van bedrijven.

 • Milieuklacht en -calamiteit

  Heeft u een klacht over bijvoorbeeld stank of lawaai in de omgeving? Of is er sprake van een calamiteit? Meld dit bij de gemeente.

 • Overlast van bedrijven

  Veroorzaakt een bedrijf bij u in de buurt overlast? Bijvoorbeeld een café dat de muziek te hard aan heeft staan? Of een fabriek die te veel stankoverlast veroorzaakt? Neem dan contact op met het bedrijf of de gemeente.

 • Gaswinning

  In de gemeente Westerveld wordt gas gewonnen. Dit gas wordt gewonnen uit velden. Deze velden liggen in of deels in de gemeente Westerveld.

 • Gewasbeschermingsmiddelen

  Gewasbeschermingsmiddelen zijn middelen die worden gebruikt om planten en gewassen te beschermen tegen onkruid, ziekten en plagen.

 • Ongedierte

  Heeft u last van ongedierte? Bijvoorbeeld van steenmarters, ratten, muizen, vleermuizen, vlooien of bijen? Dan kunt u contact opnemen met de gemeente voor advies.

 • Olietank in tuin

  Vindt u een olietank op uw erf of in uw tuin of vermoedt u dat er een olietank is? Dan moet u dit melden.

 • Regionale Uitvoeringsdienst

  Gemeenten en de provincie Drenthe hebben de uitvoerende milieu- en bodemtaken gebundeld in de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD).

 • Vuur stoken

  Wilt u een paas- of vreugdevuur organiseren of een kampvuur stoken? Voor het stoken van vuur moet u toestemming (oftewel een ontheffing) vragen aan de gemeente.