Monumenten

In veel gevallen heeft u voor werkzaamheden in, aan of bij een monument een omgevingsvergunning nodig. Dit verschilt per soort monument.

 • Provinciale monumenten

  In 2007 stelde de provincie Drenthe een lijst samen van beschermde provinciale monumenten. Dit zijn panden die vanwege hun schoonheid, architectuur, geschiedenis of interlokale betekenis op regionaal niveau erg belangrijk zijn.

 • Rijksmonumenten

  Rijksmonumenten zijn objecten die nationaal gezien belangrijk zijn. Bij rijksmonumenten zijn er veel belangrijke zaken waar op gelet moet worden, wanneer u bijvoorbeeld wilt verbouwen.

 • Monumenten en vergunningplicht

  Vaak heeft u voor werkzaamheden in, aan of bij een monument een omgevingsvergunning nodig. Wilt u werkzaamheden uitvoeren? Dan leest u hier meer informatie over vergunningen.

 • Vrijstelling energielabel voor monumenten

  Woont u in een rijks-, provinciaal- of gemeentelijk monument? Dan is het energielabel voor u niet verplicht.

 • Informatie voor potentiële kopers van een monument

  Bent u van plan om een monument te kopen? Lees deze informatie goed door.