Cultuur, recreatie en toerisme

 • Initiatieven

  De intentie van de gemeente is om samen te bouwen aan een spannende, leuke, zorgzame, mooie en energieke samenleving. De gemeente wil dan ook initiatieven stimuleren die bijdragen aan sociale cohesie, gezonde leefstijl, duurzaamheid, toerisme en leefbaarheid van de gemeente Westerveld.

 • ID-tafel voor initiatieven

  Initiatieven voor of uit Westerveld kunnen zich tot de ID-tafel wenden voor ondersteuning. Inwoners, verenigingen, stichtingen en werkgroepen met een idee of initiatief op het gebied van o.a. gezondheid, sport, cultuur en leefbaarheid kunnen hier terecht voor o.a. kennis, advies, netwerken, budget en/of andere middelen. Aanvragen via www.westerveldverbonden.nu

 • Recreatie en toerisme

  Jaarlijks komen veel toeristen en recreanten naar Westerveld. De omgeving heeft vakantiegangers en dagrecreanten dan ook veel te bieden.

 • Kunst en Cultuur

  Gemeente Westerveld heeft een rijk cultureel veld. We zijn trots op de vele actieve cultuurmakers die voor een divers aanbod zorgen. Op gebied van onder andere theater, beeldende en schilderkunst, dans, muziek en zang.

 • Monumentenzorg en archeologie

  De gemeente Westerveld steunt eigenaren en bewoners van monumenten. De gemeente geeft bijvoorbeeld informatie en advies. Ook maakt de gemeente de Open Monumentendagen mogelijk, elk tweede weekend van september.

 • Subsidies cultuur en recreatie

  De gemeente Westerveld biedt verschillende subsidiemogelijkheden op het gebied van cultuur en recreatie.

 • Regiodeal Zwolle

  De gemeente Westerveld is aangesloten bij de Regio Zwolle. Regio Zwolle is een licht bestuurlijk samenwerkingsverband van 22 gemeenten en 4 provincies dat samenwerkt met ondernemers, onderwijs en maatschappelijke organisaties. De samenwerking binnen Regio Zwolle kenmerkt zich door de drie g’s: gunnen, groeien en grens ontkennend denken en werken.