Bestemmingsplannen

Een overzicht van de bestemmingsplannen van de gemeente Westerveld en uw mogelijkheden voor inzage, inspraak of wijziging.

 • Wat is een bestemmingsplan?

  Een bestemmingsplan legt voor elk perceel vast welk type gebruik is toegestaan en welke regels daarbij gelden.

 • Bestemmingsplannen ter inzage

  De volgende bestemmingsplan liggen ter inzage en zijn in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

 • Bestemmingsplannen inspraak

  De actuele bestemmingsplannen van de gemeente waarvoor u de mogelijkheid van inspraak heeft.

 • Vastgestelde bestemmingsplannen

  Raadpleeg hier de vastgestelde bestemmingsplannen in de gemeente Westerveld.

 • Bestemmingsplan inzien

  Wilt u weten welke activiteiten in een gebied of in een pand zijn toegestaan? Raadpleeg het bestemmingsplan.

 • Bestemmingsplan wijzigen

  Wilt u een bestemmingsplan laten wijzigen? Dan moet u hiervoor een verzoek of plan indienen.

 • Afwijken van bestemmingsplan

  Als u bouwplannen heeft die volgens het geldende bestemmingsplan niet zijn toegestaan, zijn er een aantal mogelijkheden om van het bestemmingsplan af te wijken.

 • Principeverzoek

  Als uw bouwplannen niet (geheel) passen binnen het bestemmingsplan, kunt u een principeverzoek bij de gemeente indienen.

 • Ruimtelijke procedures

  Als een bepaalde ontwikkeling niet in een bestemmingsplan past, wordt beoordeeld of het via een ruimtelijke procedure kan plaatsvinden.

 • Bestemmingsplanprocedure

  Voordat een bestemmingsplan in werking treedt, moet een ruimtelijke procedure gevolgd worden.

 • Planschade

  Is de waarde van uw pand gedaald door een planologische maatregel? Dan heeft u misschien recht op planschadevergoeding.

 • Werkzaamheden buiten bebouwde kom of in beschermd dorpsgezicht

  Voor werkzaamheden buiten de bebouwde kom of in een beschermd dorpsgezicht heeft u misschien een omgevingsvergunning nodig.