Wonen

Een huis kopen of huren, permanente bewoning van een recreatiewoning, duurzaamheid, wijk- en buurtbeheer en speelterreinen.

 • Te koop of te huur

  De gemeente biedt (regelmatig) kavels en/of vastgoed, te koop of te huur aan. Het aanbod op dit moment:

 • Woning kopen of huren

  Een huis kopen of huren is een belangrijke stap. Verschillende instanties helpen u met informatie of een financiële bijdrage.

 • Woonvisie en prestatieafspraken

  Op 17 december 2019 heeft de gemeenteraad de Woonvisie Westerveld vastgesteld. De Woonvisie is een actualisering van het woonbeleid zoals is opgenomen in de Structuurvisie en de Visie op Wonen.

 • Starterslening

  De starterslening is een financiële steun voor mensen die hun eerste huis kopen.

 • Permanente bewoning recreatieverblijf

  Een recreatieverblijf is uitsluitend bestemd voor recreatief gebruik. Dit betekent dat u er niet permanent mag wonen. Ook het verhuren van een recreatieverblijf voor permanente bewoning is niet toegestaan.

 • Leegstaande woning verhuren

  Wilt u uw leegstaande woning verhuren? Dan moet u daarvoor een vergunning aanvragen.

 • Huisnummer aanvragen

  U kunt bij de gemeente een nieuw huisnummer aanvragen voor een woning of pand.

 • Speelterreinen

  Om de leefomgeving te verbeteren, richt de gemeente diverse speelgelegenheden in, zoals (voetbal)trapveldjes en speelterreinen.

 • Woonwagenstandplaatsen

 • 5G

  We worden steeds afhankelijker van informatie die gedeeld en opgeslagen wordt door elektronische apparaten. Hierdoor kan informatie snel worden uitgewisseld.

 • Over de gemeente

  Gemeente Westerveld ligt in Zuidwest-Drenthe, is dun bevolkt en een typische plattelandsgemeente met zo'n 19.000 inwoners.