Wonen

Heeft u verhuisplannen of wilt u zelf bouwen? Op deze pagina vindt u alle informatie over wonen in Westerveld en nabij gelegen speelterreinen.

 • Woonprogramma Westerveld 2022 - 2026

  Ook in de gemeente Westerveld hebben we te maken met een groeiende vraag naar woningen. Het aantal woningen dat we willen bouwen vanuit het Coalitieakkoord is verdubbeld naar 1.000 woningen in 2030. Dit betekent fors aan de slag op de woningmarkt.

 • Te koop of te huur

  De gemeente biedt (regelmatig) kavels en/of vastgoed, te koop of te huur aan. Het aanbod op dit moment:

 • Woning kopen of huren

  Een huis kopen of huren is een belangrijke stap. Verschillende instanties helpen u met informatie of een financiële bijdrage.

 • Pré-mantelzorgwoning

  De gemeente Westerveld wil tijdelijke pré-mantelzorgwoningen toestaan in situaties waar (nog) geen sprake is van een mantelzorgsituatie, maar wel al de behoefte bestaat om voor elkaar te zorgen. Voor deze situaties heeft het college (van burgemeester en wethouders) beleidsregels opgesteld.

 • Leegstaande woning verhuren

  Wilt u uw leegstaande woning verhuren? Dan moet u daarvoor een vergunning aanvragen.

 • Park Hesselte

  Park Hesselte in Havelte is in eigendom van de gemeente Westerveld. Hesselte was een recreatiepark en werd eind 2022 te koop aangeboden door de toenmalige eigenaren. De gemeente zag hierin een prachtige kans om het park om te vormen tot een woonwijk. Er is namelijk veel vraag naar (nieuwe) woningen.

 • Permanente bewoning recreatieverblijf

  Een recreatieverblijf is bedoeld om in te recreëren. Dit betekent dat het gebruikt wordt om vrije tijd in door te brengen.

 • Woonvisie en addendum

  Met het addendum op de Woonvisie wil de gemeente beter inspelen op actuele veranderingen op de woningmarkt. Het addendum is in oktober 2022 toegevoegd aan de Woonvisie 2019 - 2025.

 • Prestatieafspraken

  De gemeente heeft prestatieafspraken gemaakt met woningstichting Actium en huurdersplatform MEVM.

 • Regionaal woningmarktonderzoek

  De gemeenten, provincie Drenthe, woningcorporaties en huurdersorganisaties in Zuidwest- en Midden-Drenthe willen een goed beeld van de woningmarkt. Om dit in kaart te brengen is er een woningmarkt onderzoek uitgevoerd.

 • Ondersteuning aan starters op de woningmarkt in Westerveld

  Net als in andere delen van het land is er in de gemeente Westerveld een grote vraag naar passende huur- en koopwoningen voor starters, senioren, spoedzoekers en andere woningzoekenden.

 • Starterslening

  De starterslening is een financiële steun voor mensen die hun eerste huis kopen.

 • Huisnummer aanvragen

  U kunt bij de gemeente een nieuw huisnummer aanvragen voor een woning of pand.

 • Speelterreinen

  Om de leefomgeving te verbeteren, richt de gemeente diverse speelgelegenheden in, zoals (voetbal)trapveldjes en speelterreinen.

 • Woonwagenstandplaatsen

  Gemeenten kunnen lokaal aan de slag, samen met woonwagenbewoners en corporaties.

 • Meldpunt ongewenste verhuurpraktijken

  Woont u in een huurhuis en loopt u tegen ongewenste verhuurpraktijken aan? Dan kunt u dat bij ons melden.