Wonen

Een huis kopen of huren, permanente bewoning van een recreatiewoning, duurzaamheid, wijk- en buurtbeheer en speelterreinen.

 • Te koop of te huur

  De gemeente biedt (regelmatig) kavels en/of vastgoed, te koop of te huur aan. Het aanbod op dit moment:

 • Woning kopen of huren

  Een huis kopen of huren is een belangrijke stap. Verschillende instanties helpen u met informatie of een financiële bijdrage.

 • Pré-mantelzorgwoning

  De gemeente Westerveld wil tijdelijke pré-mantelzorgwoningen toestaan in situaties waar (nog) geen sprake is van een mantelzorgsituatie, maar wel al de behoefte bestaat om voor elkaar te zorgen. Voor deze situaties heeft het college (van burgemeester en wethouders) beleidsregels opgesteld.

 • Leegstaande woning verhuren

  Wilt u uw leegstaande woning verhuren? Dan moet u daarvoor een vergunning aanvragen.

 • Park Hesselte

  De gemeente Westerveld is per 1 januari 2023 eigenaar van recreatiecentrum Hesselte in Havelte. De gemeente gaat het park en de grond gebruiken om te voldoen aan de grote woonopgave waar het de komende jaren voor staat, maar neemt de tijd voor de definitieve planvorming en zorgvuldig overleg met betrokkenen.

 • Permanente bewoning recreatieverblijf

  Een recreatieverblijf is bedoeld om in te recreëren. Dit betekent dat het gebruikt wordt om vrije tijd in door te brengen.

 • Woonvisie en addendum

  Op 17 december 2019 heeft de gemeenteraad de Woonvisie Westerveld vastgesteld. De Woonvisie is een actualisering van het woonbeleid zoals is opgenomen in de Structuurvisie en de Visie op Wonen.

 • Prestatieafspraken

  De gemeente heeft prestatieafspraken gemaakt met woningstichting Actium en huurdersplatform MEVM.

 • Regionaal woningmarktonderzoek

  De gemeenten, provincie Drenthe, woningcorporaties en huurdersorganisaties in Zuidwest- en Midden-Drenthe willen een goed beeld van de woningmarkt. Om dit in kaart te brengen is er een woningmarkt onderzoek uitgevoerd.

 • Starterslening

  De starterslening is een financiële steun voor mensen die hun eerste huis kopen.

 • Huisnummer aanvragen

  U kunt bij de gemeente een nieuw huisnummer aanvragen voor een woning of pand.

 • Speelterreinen

  Om de leefomgeving te verbeteren, richt de gemeente diverse speelgelegenheden in, zoals (voetbal)trapveldjes en speelterreinen.

 • Woonwagenstandplaatsen

  Gemeenten kunnen lokaal aan de slag, samen met woonwagenbewoners en corporaties.

 • Rookmelders verplicht

  Vanaf 1 juli 2022 is het verplicht om in iedere woning in Nederland rookmelders op te hangen. Deze verplichting bestaat al langer voor nieuwbouwhuizen maar de regelgeving gaat ook voor bestaande bouw gelden.

 • 5G

  We worden steeds afhankelijker van informatie die gedeeld en opgeslagen wordt door elektronische apparaten. Hierdoor kan informatie snel worden uitgewisseld.