Onderwijs en kinderopvang

Scholen in Westerveld, leerlingenvervoer, kinderopvang, schoolvakanties en leerplicht.

 • Scholen in Westerveld

  In de gemeente Westerveld zijn acht openbare en drie bijzondere basisscholen. In Diever is een locatie voor het voortgezet onderwijs.

 • Leerlingenvervoer

  U heeft onder bepaalde voorwaarden recht op een bijdrage in de kosten voor leerlingenvervoer.

 • Kinderopvang

  Er zijn vier vormen van kinderopvang: dagopvang, buitenschoolse opvang, gastouderopvang en de peuteropvang.

 • Kinderopvangtoeslagaffaire

  Hulp voor gedupeerden van de kinderopvangtoeslagaffaire in gemeente Westerveld.

 • Taalpunt

  In de gemeente Westerveld heeft 11 tot 13% van de inwoners moeite met lezen en schrijven. Dat betekent dat zij het minimale niveau op het gebied van taal hebben. Het lezen en invullen van formulieren, het (voor)lezen van een boek of het lezen van een bijsluiter levert problemen op. Ook anderstalige Nederlanders (die hun inburgering al achter de rug hebben of niet inburgeringsplichtig zijn) kunnen bij de Taalpuntcoördinator terecht. Door middel van het taalpunt helpt de gemeente Westerveld inwoners die van origine Nederlands spreken tot statushouders die het inburgeringstraject hebben afgerond.

 • Schoolvakanties

  Op de website van de Rijksoverheid vindt u een overzicht van de schoolvakanties in Nederland.

 • Leerplicht

  Regels over verzuim van school en verlof buiten vakanties.