Projecten

In Westerveld wordt een aantal projecten uitgevoerd (samen met andere partijen).

  • BrinQ

    BrinQ is een project waarin inwoners konden meedenken over de visie op beheer en onderhoud van de openbare ruimte. In maart 2018 is de visie op de openbare ruimte vastgesteld door de gemeenteraad van Westerveld. Nu werken gemeente en inwoners samen aan de uitvoering van de visie.

  • Handboek Openbare Ruimte

    Bij het opnieuw inrichten van de openbare ruimte (dorpen, wijken of staten) staan we stil bij de wensen van de gebruiker.

  • Ruimtelijk Actieplan Havelte

    De gemeente Westerveld werkt samen met de dorpsgemeenschap Havelte aan het Ruimtelijke Actieplan Havelte.