Een bezoek aan het gemeentehuis is alleen mogelijk op afspraak. Bel hiervoor 14 0521. In het gemeentehuis is het dragen van een mondkapje verplicht.

Projecten

In Westerveld wordt een aantal projecten uitgevoerd (samen met andere partijen).

 • BrinQ

  BrinQ is een project waarin inwoners konden meedenken over de visie op beheer en onderhoud van de openbare ruimte. In maart 2018 is de visie op de openbare ruimte vastgesteld door de gemeenteraad van Westerveld. Nu werken gemeente en inwoners samen aan de uitvoering van de visie.

 • Brinkenplan: Diever op dreef

  Het project Kwaliteitsimpuls dorpskern Diever gaat over de herinrichting van de openbare ruimte in de dorpskern van Diever. Het plan hiervoor stelt de gemeente niet alleen op, maar samen met inwoners van Diever.

 • Glasvezel in dorpen gemeente Westerveld

  DELTA Fiber Netwerk start een glasvezelcampagne in een aantal dorpen van de gemeente Westerveld.

 • Handboek Openbare Ruimte

  Bij het opnieuw inrichten van de openbare ruimte (dorpen, wijken of staten) staan we stil bij de wensen van de gebruiker.

 • Ruimtelijk Actieplan Havelte

  De gemeente Westerveld werkt samen met de dorpsgemeenschap Havelte aan het Ruimtelijke Actieplan Havelte.

 • Sociale vernieuwing in Frederiksoord en omgeving

  De gemeente Westerveld gelooft in een wereld waarin iedereen ertoe doet, gehoord wordt en bijdraagt aan de samenleving. In een wereld waarin de mens voorop staat. Samen met inwoners, ondernemers, organisaties en onderwijs willen wij zorgen voor een prettig, veilige en gezonde leefomgeving.

 • Kolonie-Belvedereproject

  De koloniën van weldadigheid - het gebied rond Frederiksoord, Wilhelminaoord en Boschoord - zijn door de overheid aangewezen als ‘Belvederegebied’.

 • Reconstructie wegen Dwingeloo

  In het voorjaar van 2019 is samen met de inwoners en ondernemers uit Dwingeloo een ontwerp gemaakt voor de reconstructie van een aantal wegen in Dwingeloo.