Projecten

In Westerveld wordt een aantal projecten uitgevoerd (samen met andere partijen).

 • BrinQ

  Gemeente en inwoners stellen samen een visie voor de openbare ruimte op. Het project waarin gemeente en inwoners de visie voor de openbare ruimte opstellen heet: BrinQ.

 • Brinkenplan: Diever op dreef

  Het project Kwaliteitsimpuls dorpskern Diever gaat over de herinrichting van de openbare ruimte in de dorpskern van Diever. Het plan hiervoor stelt de gemeente niet alleen op, maar samen met inwoners van Diever.

 • Meerkamp Havelte

  In de woonwijk Meerkamp in Havelte wordt het openbaar groen aangepakt. Samen met inwoners van de wijk maakt de gemeente Westerveld een plan voor de herinrichting van het groen in de wijk.

 • Life-project Drents-Friese Wold en Leggelderveld

  Met het project 'More water for wet habitat types in Drents-Friese Wold & Leggelderveld' wordt ingezet op forse verbetering van het natuurgebied, onder meer door uitvoering van watermaatregelen in het hart van Nationaal Park Drents-Friese Wold.

 • Ruimtelijk Actieplan Havelte

  De gemeente Westerveld werkt samen met de dorpsgemeenschap Havelte aan het Ruimtelijke Actieplan Havelte.

 • Sociale vernieuwing in Frederiksoord en omgeving

  De gemeente Westerveld gelooft in een wereld waarin iedereen ertoe doet, gehoord wordt en bijdraagt aan de samenleving. In een wereld waarin de mens voorop staat. Samen met inwoners, ondernemers, organisaties en onderwijs willen wij zorgen voor een prettig, veilige en gezonde leefomgeving.

 • Kolonie-Belvedereproject

  De koloniën van weldadigheid - het gebied rond Frederiksoord, Wilhelminaoord en Boschoord - zijn door de overheid aangewezen als ‘Belvederegebied’.

 • Vledder-Noord

  Het project Vledder-Noord gaat over de ontwikkeling van een woonzorgcentrum.

 • Reconstructie wegen Lhee

  Afgelopen voorjaar is samen met de inwoners en ondernemers uit Lhee een ontwerp gemaakt voor de reconstructie van een aantal wegen in Lhee.

 • Reconstructie wegen Dwingeloo

  Afgelopen voorjaar is samen met de inwoners en ondernemers uit Dwingeloo een ontwerp gemaakt voor de reconstructie van een aantal wegen in Dwingeloo.