Een bezoek aan het gemeentehuis is alleen mogelijk op afspraak. Bel hiervoor 14 0521.

Projecten

In Westerveld wordt een aantal projecten uitgevoerd (samen met andere partijen).

 • BrinQ

  BrinQ is een project waarin inwoners konden meedenken over de visie op beheer en onderhoud van de openbare ruimte. In maart 2018 is de visie op de openbare ruimte vastgesteld door de gemeenteraad van Westerveld. Nu werken gemeente en inwoners samen aan de uitvoering van de visie.

 • Brinkenplan: Diever op dreef

  Het project Kwaliteitsimpuls dorpskern Diever gaat over de herinrichting van de openbare ruimte in de dorpskern van Diever. Het plan hiervoor stelt de gemeente niet alleen op, maar samen met inwoners van Diever.

 • Handboek Openbare Ruimte

  Bij het opnieuw inrichten van de openbare ruimte (dorpen, wijken of staten) staan we stil bij de wensen van de gebruiker.

 • Ruimtelijk Actieplan Havelte

  De gemeente Westerveld werkt samen met de dorpsgemeenschap Havelte aan het Ruimtelijke Actieplan Havelte.