Toeristische bewegwijzeringsborden

In de gemeente staan wegwijzers met verwijzingen naar toeristische en recreatieve trekpleisters. Heeft u een toeristisch of recreatief bedrijf en wilt u ook op deze borden staan of wilt u zelf een bord plaatsen? Dan kunt u daarvoor een aanvraag indienen.

Voorwaarden

  • Het object waarnaar het bord verwijst is een toeristisch-recreatief object*, een voorziening voor weggebruikers en/of een verblijfsaccommodatie.
  • U mag alleen een bord laten plaatsen in de kern of dorp waarin het object ligt.
  • Er mag alleen een verwijzing komen op een plaats waar het verkeer van rijrichting moet veranderen.

* Een toeristisch-recreatief object is een voorziening die door de aard en omvang en wijze van beheer is ingericht op bezoek door recreanten/ toeristen of die een vergelijkbare publieksfunctie heeft. Het object moet jaarlijks gedurende een vaste periode van minimaal vier maanden geopend zijn. Het kan zowel een commercieel als niet-commercieel object zijn.

Kosten

U betaalt zelf de kosten van het plaatsen of vervangen van het bord, ook bij schade. De prijs van een bord bedraagt ongeveer 100 euro, maar informeer altijd vooraf wat de daadwerkelijke kosten zijn.

Aanvraag

Bij uw aanvraag moet u de naam van het object, type pictogram(men) en gewenste locatie(s) van het bewegwijzeringsbord vermelden. De gemeente beoordeelt vervolgens of de aanvraag voldoet aan de voorwaarden en of de locatie(s) mogelijk is (zijn). Als uw bedrijf verhuist, zal de gemeente, voor zover mogelijk, de borden aanpassen aan de nieuwe locatie.

Buitengebied/Buiten de bebouwde kom

HR-Groep/Revis maakt en plaatst de borden in het buitengebied/buiten de bebouwde kom (de blauwe plaatsnaamborden) en langs provinciale wegen. Deze borden zijn strokenborden met een afmeting van 1500 x 230 mm. Als u een bord wilt hebben buiten de bebouwde kom of langs een provinciale weg, neemt u contact op met HR-Groep/Revis. U kunt dit doen via telefoonnummer 0413 – 379 633 of e-mailadres info@revis-veghel.nl.

Binnen de bebouwde kom

De gemeente maakt, plaatst en onderhoudt alle borden binnen de bebouwde kom. Het betreft hier de zogenaamde verkleinde strokenborden met een afmeting van 1130 x 175 mm. Als u een bord binnen de bebouwde kom wilt hebben, dient u een aanvraag in bij de gemeente. U kunt hiervoor het aanvraagformulier toeristische bewegwijzering (PDF – 135 kB) gebruiken.

Meer informatie