Natuur en Landschap

Informatie over natuur en landschap en streekbeheer in de gemeente Westerveld.

 • Bosbeheerplan

  Gemeente Westerveld zet zich via FSC certificering in voor biodiversiteit bosgebieden.

 • Wolven in Drenthe

  In 2015 dook de wolf (na ruim 150 jaar afwezigheid) weer op in ons land en sindsdien neemt het aantal meldingen van wolven toe. Ook in gemeente Westerveld zijn meldingen gemaakt van de aanwezigheid van wolven.

 • Eikenprocessierups (EPR)

  Dit jaar zijn er, zoals in veel gemeenten in Nederland, veel processierupsen in de gemeente Westerveld. Het zijn er zoveel, dat het laten verwijderen van alle nesten onmogelijk is geworden.

 • Gedragscode soortenbescherming gemeenten

  De gemeente Westerveld heeft op 23 februari 2021 de gedragscode soortenbescherming als werkwijze vastgesteld. De gedragscode heeft aandacht voor alle beschermde soorten zoals omschreven in de wet Natuurbescherming. Een gedragscode maakt het eenvoudiger om het zorgvuldig handelen ten aanzien van planten en dieren te garanderen.

 • Japanse duizendknoop

  De gemeente bestrijdt de Japanse duizendknoop en vraagt inwoners en ondernemers van Westerveld mee te helpen.

 • Landschapsontwikkelingsplan

  Het Landschapsontwikkelingsplan (LOP) geeft een heldere en concrete visie op het landschap.

 • Streekbeheer

  In Westerveld zijn de inwoners betrokken bij hun eigen leefomgeving en het natuurlijke landschap in en rond hun dorp. Vanuit de dorpen zijn al veel eigen initiatieven gestart in samenwerking met Landschapsbeheer Drenthe om het landschap op te knappen en te beschermen.

 • Impuls Nationaal Park Drents-Friese Grensstreek

  Op de grens van Drenthe en Friesland ligt een bijzonder gebied. Hier vindt u twee Nationale Parken; Dwingelderveld en Drents Friese Wold. Ook vindt u hier de natuurkernen Fochterloërveen en het Holtingerveld. Gezamenlijk wordt dit gebied ook wel de Drents Friese Grensstreek genoemd.