Natuur en Landschap

Informatie over natuur en landschap en streekbeheer in de gemeente Westerveld.

 • Bomenbeleid

  Om te bepalen welke bomen (en houtopstanden) van belang zijn voor Westerveld en dus beschermd moeten worden is er op 17 december 2019 een bomenavond georganiseerd. De avond markeerde de start van een nieuw te vormen bomenbeleid. Na de avond heeft iedereen de mogelijkheid gehad om zijn of haar inbreng alsnog te geven. De deadline voor deze inbreng was 31 januari 2020.

 • Bosbeheerplan

  Gemeente Westerveld zet zich via FSC certificering in voor biodiversiteit bosgebieden.

 • Eikenprocessierups (EPR)

  Dit jaar zijn er, zoals in veel gemeenten in Nederland, veel processierupsen in de gemeente Westerveld. Het zijn er zoveel, dat het laten verwijderen van alle nesten onmogelijk is geworden.

 • Gedragscode soortenbescherming gemeenten

  De gemeente Westerveld heeft op 23 februari 2021 de gedragscode soortenbescherming als werkwijze vastgesteld. De gedragscode heeft aandacht voor alle beschermde soorten zoals omschreven in de wet Natuurbescherming. Een gedragscode maakt het eenvoudiger om het zorgvuldig handelen ten aanzien van planten en dieren te garanderen.

 • Japanse duizendknoop

  De gemeente bestrijdt de Japanse duizendknoop en vraagt inwoners en ondernemers van Westerveld mee te helpen.

 • Landschapsontwikkelingsplan

  Het Landschapsontwikkelingsplan (LOP) geeft een heldere en concrete visie op het landschap.

 • Streekbeheer

  In Westerveld zijn de inwoners betrokken bij hun eigen leefomgeving en het natuurlijke landschap in en rond hun dorp. Vanuit de dorpen zijn al veel eigen initiatieven gestart in samenwerking met Landschapsbeheer Drenthe om het landschap op te knappen en te beschermen.

 • Impuls Nationaal Park Drents-Friese Grensstreek

  Op de grens van Drenthe en Friesland ligt een bijzonder gebied. Hier vindt u twee Nationale Parken; Dwingelderveld en Drents Friese Wold. Ook vindt u hier de natuurkernen Fochterloërveen en het Holtingerveld. Gezamenlijk wordt dit gebied ook wel de Drents Friese Grensstreek genoemd.