Natuur en Landschap

Informatie over natuur en landschap en streekbeheer in de gemeente Westerveld.

 • Bomenbeheer

  Gemeente Westerveld is een groene gemeente met veel rust en ruimte. Het is mooi leven in Westerveld en het gebied heeft ook een grote aantrekkingskracht op toeristen. Bomen spelen daarbij een belangrijke rol en zijn van levensbelang. Ze maken de leefomgeving aantrekkelijk en gezond, maar zijn ook belangrijk voor vogels en insecten. Bomen bieden verkoeling tijdens warme dagen en zijn belangrijk voor de opname van bijvoorbeeld CO2 en het filteren van fijnstof.

 • Bosbeheerplan

  Gemeente Westerveld zet zich via FSC certificering in voor biodiversiteit bosgebieden.

 • Vergroten van de biodiversiteit

  Met respect voor de natuur willen wij blijvend gebruik kunnen maken van de natuur bij evenementen, sport en recreatie. Dit met instandhouding van de flora en fauna in de kwetsbare gebieden.

 • Wolven in Drenthe

  In 2015 dook de wolf (na ruim 150 jaar afwezigheid) weer op in ons land en sindsdien neemt het aantal meldingen van wolven toe. Ook in gemeente Westerveld zijn meldingen gemaakt van de aanwezigheid van wolven.

 • Eikenprocessierups (EPR)

  Dit jaar zijn er, zoals in veel gemeenten in Nederland, veel processierupsen in de gemeente Westerveld. Het zijn er zoveel, dat het laten verwijderen van alle nesten onmogelijk is geworden.

 • Gedragscode soortenbescherming gemeenten

  De gemeente Westerveld heeft op 23 februari 2021 de gedragscode soortenbescherming als werkwijze vastgesteld. De gedragscode heeft aandacht voor alle beschermde soorten zoals omschreven in de wet Natuurbescherming. Een gedragscode maakt het eenvoudiger om het zorgvuldig handelen ten aanzien van planten en dieren te garanderen.

 • Japanse duizendknoop

  De gemeente bestrijdt de Japanse duizendknoop en vraagt inwoners en ondernemers van Westerveld mee te helpen.

 • Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG)

  Met het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) zet het Rijk in op de transitie van het landelijk gebied, met een integrale aanpak voor natuur, water en klimaat.

 • Landschapsontwikkelingsplan

  Het Landschapsontwikkelingsplan (LOP) geeft een heldere en concrete visie op het landschap.

 • Streekbeheer

  In Westerveld zijn de inwoners betrokken bij hun eigen leefomgeving en het natuurlijke landschap in en rond hun dorp. Vanuit de dorpen zijn al veel eigen initiatieven gestart in samenwerking met Landschapsbeheer Drenthe om het landschap op te knappen en te beschermen.

 • Impuls Nationaal Park Drents-Friese Grensstreek

  Op de grens van Drenthe en Friesland ligt een bijzonder gebied. Hier vindt u twee Nationale Parken; Dwingelderveld en Drents Friese Wold. Ook vindt u hier de natuurkernen Fochterloërveen en het Holtingerveld. Gezamenlijk wordt dit gebied ook wel de Drents Friese Grensstreek genoemd.