Verkeer en vervoer

Maatregelen, beleid en onderhoud in het verkeer en vervoer, parkeren, openbare verlichting en gladheidbestrijding.

 • Melding openbare ruimte

  Is iets in de openbare ruimte kapot, is er sprake van overlast of is er een gevaarlijke situatie ontstaan? Meld dit dan bij de gemeente.

 • Wegwerkzaamheden

  Als gevolg van de uitvoering van werkzaamheden kan het voorkomen dat een weg of weggedeelte tijdelijk niet toegankelijk is voor verkeer.

 • Gladheidbestrijding

  De bestrijding van gladheid is een van de kerntaken van de gemeente, maar we verwachten van onze inwoners ook een positieve bijdrage.

 • Parkeren

  U heeft in Westerveld geen parkeervergunning nodig. Bij een ziekte of handicap kunt u misschien een gehandicaptenparkeerkaart of -plaats aanvragen.

 • Openbare verlichting

  In de gemeente staan ongeveer 4.700 lichtmasten langs wegen, pleinen en parkeerplaatsen. Een storing kunt u eenvoudig melden.

 • Onderhoud openbare ruimte

  De gemeente voert regelmatig onderhoudswerkzaamheden uit in de openbare ruimte.

 • Openbaar vervoer

  Het OV-bureau Groningen Drenthe is verantwoordelijk voor het openbaar vervoer in de gemeente Westerveld.

 • Toeristische bewegwijzeringsborden

  In de gemeente staan wegwijzers met verwijzingen naar toeristische en recreatieve trekpleisters.

 • Verkeersmaatregelen voor gemeentelijke wegen

  Gebruik van een openbare ruimte of weg voor werkzaamheden of evenementen.

 • Verkeer- en vervoerbeleid

  Het beleid over verkeer en vervoer is verwoord in het Gemeentelijke Verkeer- en Vervoerplan (GVVP).

 • Laadpalen elektrische auto's

  De provincies Groningen en Drenthe willen het vervoer groener en slimmer maken. Elektrische auto's dragen daaraan bij. Voldoende openbare laadpalen stimuleren elektrisch rijden.

 • Ontheffing Lhee-Kraloo

  Wilt u met een gemotoriseerd voertuig de zandweg Lhee-Kraloo gebruiken? Dan heeft u een ontheffing nodig.

 • Verkeerskrant Drenthe

  Twee keer per jaar komt de Verkeerskrant Drenthe uit. Een krant boordevol informatie over alles wat met verkeer en vervoer in Drenthe te maken heeft.