Verkeer en vervoer

Maatregelen, beleid en onderhoud in het verkeer en vervoer, parkeren, openbare verlichting en gladheidbestrijding.

 • Melding openbare ruimte

  Is iets in de openbare ruimte kapot, is er sprake van overlast of is er een gevaarlijke situatie ontstaan? Meld dit dan bij de gemeente.

 • Wegenbeheerplan

  Op 8 november 2022 is door de gemeenteraad een nieuw wegenbeheerplan vastgesteld waarin het beheer en onderhoud van de wegen in de gemeente Westerveld is vastgelegd. Dit nieuwe wegenbeheerplan maakt het mogelijk om de gemeentelijke wegen en (fiets)paden strategisch te beheren en goed te onderhouden.

 • Wegwerkzaamheden

  Als gevolg van de uitvoering van werkzaamheden kan het voorkomen dat een weg of weggedeelte tijdelijk niet toegankelijk is voor verkeer.

 • Gladheidbestrijding

  De bestrijding van gladheid is een van de kerntaken van de gemeente, maar we verwachten van onze inwoners ook een positieve bijdrage.

 • Parkeren

  U heeft in Westerveld geen parkeervergunning nodig. Bij een ziekte of handicap kunt u misschien een gehandicaptenparkeerkaart of -plaats aanvragen.

 • Openbare verlichting

  In de gemeente staan ongeveer 4.700 lichtmasten langs wegen, pleinen en parkeerplaatsen. Een storing kunt u eenvoudig melden.

 • Onderhoud openbare ruimte

  De gemeente voert regelmatig onderhoudswerkzaamheden uit in de openbare ruimte.

 • Openbaar vervoer

  Het OV-bureau Groningen Drenthe is verantwoordelijk voor het openbaar vervoer in de gemeente Westerveld.

 • Toeristische bewegwijzeringsborden

  In de gemeente staan verwijsborden met verwijzingen naar toeristische en recreatieve trekpleisters. Heeft u een toeristisch of recreatief bedrijf en wilt u ook een bord laten plaatsen? Dan kunt u daarvoor een aanvraag indienen.

 • Verkeersmaatregelen voor gemeentelijke wegen

  Gebruik van een openbare ruimte of weg voor werkzaamheden of evenementen.

 • Verkeer- en vervoerbeleid

  Het beleid over verkeer en vervoer is verwoord in het Gemeentelijke Verkeer- en Vervoerplan (GVVP).

 • Laadpalen elektrische auto's

  De provincies Groningen en Drenthe willen het vervoer groener en slimmer maken. Elektrische auto's dragen daaraan bij. Voldoende openbare laadpalen stimuleren elektrisch rijden.

 • Ontheffing Lhee-Kraloo

  Wilt u met een gemotoriseerd voertuig de zandweg Lhee-Kraloo gebruiken? Dan heeft u een ontheffing nodig.

 • Verkeerskrant Drenthe

  Twee keer per jaar komt de Verkeerskrant Drenthe uit. Een krant boordevol informatie over alles wat met verkeer en vervoer in Drenthe te maken heeft.

 • Doortrappen Drenthe

  Doortrappen Drenthe helpt je om zo lang mogelijk en veilig te kunnen blijven fietsen. Want fietsen is heerlijk! Door te fietsen blijf je langer gezond, zelfstandig en in contact met andere mensen.