Verkeer en vervoer

Maatregelen, beleid en onderhoud in het verkeer en vervoer, parkeren, openbare verlichting en gladheidbestrijding.

 • Fietsen

  Drenthe is fietsprovincie nummer 1 en wil dat graag blijven. Het is ook mooi fietsen in Westerveld! Als gemeente werken we aan de veiligheid, het comfort en een positieve beleving van de recreatieve fietspaden. Zowel voor de inwoners als de toeristen.

 • Gladheidbestrijding

  De bestrijding van gladheid is een van de kerntaken van de gemeente, maar we verwachten van onze inwoners ook een positieve bijdrage.

 • Laadpalen elektrische auto's

  De provincies Groningen en Drenthe willen het vervoer groener en slimmer maken. Elektrische auto's dragen daaraan bij. Voldoende openbare laadpalen stimuleren elektrisch rijden.

 • Melding openbare ruimte

  Is iets in de openbare ruimte kapot, is er sprake van overlast of is er een gevaarlijke situatie ontstaan? Meld dit dan bij de gemeente.

 • Onderhoud openbare ruimte

  De gemeente voert regelmatig onderhoudswerkzaamheden uit in de openbare ruimte.

 • Ontheffing Lhee-Kraloo

  Wilt u met een gemotoriseerd voertuig de zandweg Lhee-Kraloo gebruiken? Dan heeft u een ontheffing nodig.

 • Openbare verlichting

  In de gemeente staan ongeveer 4.700 lichtmasten langs wegen, pleinen en parkeerplaatsen. Een storing kunt u eenvoudig melden.

 • Openbaar vervoer

  Het OV-bureau Groningen Drenthe is verantwoordelijk voor het openbaar vervoer in de gemeente Westerveld.

 • Parkeren

  U heeft in Westerveld geen parkeervergunning nodig. Bij een ziekte of handicap kunt u misschien een gehandicaptenparkeerkaart of -plaats aanvragen.

 • Toeristische bewegwijzeringsborden

  In de gemeente staan verwijsborden met verwijzingen naar toeristische en recreatieve trekpleisters. Heeft u een toeristisch of recreatief bedrijf en wilt u ook een bord laten plaatsen? Dan kunt u daarvoor een aanvraag indienen.

 • Verkeer- en vervoerbeleid

  Het beleid over verkeer en vervoer is verwoord in het Gemeentelijke Verkeer- en Vervoerplan (GVVP).

 • Verkeersmaatregelen voor gemeentelijke wegen

  Gebruik van een openbare ruimte of weg voor werkzaamheden of evenementen.

 • Wegenbeheerplan

  Op 8 november 2022 is door de gemeenteraad een nieuw wegenbeheerplan vastgesteld waarin het beheer en onderhoud van de wegen in de gemeente Westerveld is vastgelegd. Dit nieuwe wegenbeheerplan maakt het mogelijk om de gemeentelijke wegen en (fiets)paden strategisch te beheren en goed te onderhouden.

 • Wegwerkzaamheden

  Als gevolg van de uitvoering van werkzaamheden kan het voorkomen dat een weg of weggedeelte tijdelijk niet toegankelijk is voor verkeer.