Ik heb bezwaar gemaakt tegen de WOZ-beschikking. Moet ik de aanslagen OZB en Rioolheffing nu toch al betalen?

Ja, u moet betalen. De hoofdregel is dat er een afzonderlijk schriftelijk verzoek om uitstel van betaling moet worden ingediend.

Het indienen van een bezwaarschrift betekent dus niet dat kan worden gewacht met betaling van de belastingaanslag.