Omgevingswet

De verwachting is dat de Omgevingswet vanaf 1 juli 2022 geldt.

Meer informatie over de Omgevingswet vindt u op de website van Rijksoverheid.

Doel van de wet

De Omgevingswet heeft twee doelen:

  • Een veilige en gezonde omgeving, door de omgeving goed in te richten en in stand houden;
  • De leefomgeving verstandig beheren, gebruiken en ontwikkelen, zodat iedereen er fijn kan leven.

Iedereen krijgt met de Omgevingswet te maken

Ook inwoners, bedrijven en anderen die iets willen doen in de leefomgeving krijgen te maken met de Omgevingswet. De Omgevingswet vindt de gebruiker belangrijk. Er is meer ruimte om te ondernemen en de procedures zijn korter.

Instrumenten voor de gemeente

De gemeente Westerveld werkt op dit moment aan vier onderwerpen, die er voor zorgen dat de Omgevingswet goed ingevoerd kan worden. Dit zijn de:

  1. De omgevingsvisie: Daarin zetten we al onze ideeën voor de leefomgeving van de hele gemeente voor de lange termijn.
  2. Het omgevingsprogramma: In dit programma beschrijven we maatregelen die helpen om de gewenste kwaliteit van de leefomgeving te behalen.
  3. Het omgevingsplan: Daarin zetten we alle regels voor de fysieke leefomgeving.
  4. De omgevingsvergunning: Dit is de vergunning die inwoners, ondernemers en instellingen aanvragen als ze activiteiten in de fysieke leefomgeving willen uitvoeren. 

Wilt u meer informatie over de Omgevingswet? Bekijk de website aandeslagmetdeomgevingswet.nl

De omgevingsvisie

In de omgevingsvisie leggen we onze ideeën voor de leefomgeving voor de lange termijn vast. De omgevingsvisie is integraal. Integraal betekent dat de visie betrekking heeft op alle terreinen van de leefomgeving. Hierbij kunt u denken aan gebouwen, wegen, water, natuur enzovoort. De gemeente stelt één omgevingsvisie voor de hele gemeente vast. In Westerveld hebben we eerst de ambities verzameld. Onze inwoners en ondernemers hebben we gevraagd hoe zij de toekomst van Westerveld zien. Deze opbrengst is door de gemeenteraad verder besproken. Hieruit zijn ambities voor de toekomst verzameld. Het ambitiedocument vindt u hier.

Resultaten campagne Westerveld Natuurlijk

In 2019 is met ‘Westerveld Natuurlijk’ veel informatie bij inwoners, ondernemers en andere organisaties opgehaald. Deze informatie gebruiken we om de omgevingsvisie vorm te geven.  De opgehaalde resultaten worden per thema weergegeven in de documenten hieronder.

Factsheet complete campagne (PDF - 949 kB)

Factsheet campagne deel één (PDF - 1,1 MB)

Tijdlijn omgevingswet

Omgevingsvisie

Tijdlijn omgevingsvisie
Campagne Westerveld Natuurlijk april tot oktober 2019
Analyse opbrengst campagne en bestaand gemeentelijk beleid november 2019 tot maart 2020
Op weg naar concept Omgevingsvisie vanaf februari 2020
Eerst een ambitiedocument juli 2020 tot  oktober 2020
Van concept naar definitieve Omgevingsvisie vanaf april 2021 tot en met december 2021
Vaststellen Omgevingsvisie december 2021
Invoering Omgevingswet 1 juli 2022

Omgevingsplan

Tijdlijn omgevingsplan
Voorbereiden op nieuwe (tijdelijke) Omgevingsplan lopend proces tot juli 2022
Alle bestemmingsplannen vormen één (tijdelijk) Omgevingsplan 1 juli 2022
Alle gemeentelijke regels en bestemmingsplannen op elkaar afstemmen in het omgevingsplan lopend proces vanaf 1 juli 2022

 

Organisatie

Tijdlijn organisatie
Ontwikkeling van nieuw digitaal loket lopend proces tot 1 juli 2022
Nieuw digitaal loket open 1 juli 2022