Bouwkavels Vledderveen

De gemeente Westerveld biedt woningbouwkavels aan in Vledderveen. Vledderveen ligt gelegen in een mooie omgeving. Het gebied en de woningen krijgen een eigen karakter; eigentijds en duurzaam met veel groen. Het dorp heeft een rijk verenigingsleven met het dorpscentrum ‘De Heidehoek’. Dit dorpscentrum moet ook in de toekomst het kloppend hart van Vledderveen blijven.

Dit unieke dorp ligt in de Drentse gemeente Westerveld, niet ver van de provincies Friesland en Overijssel. Vledderveen is ontstaan rond 1800 en heet Vledderveen vanwege het veen nabij Vledder. De eerste bewoners van Vledderveen waren verveners uit Friesland. Zij groeven veengrond af voor turf. Later kwamen ook andere mensen in Vledderveen wonen. Voor hen was geen plaats meer bij de Maatschappij van Weldadigheid in het nabij gelegen Frederiksoord. Of ze hadden problemen met de strenge regels van de maatschappij. Ze zochten hun heil in Vledderveen.

De planlocatie is het voormalig voetbalveld aan de Jodenweg. In het plan worden maximaal 21 woningen gerealiseerd, verdeeld over vijf woonvelden. Het plan wordt in twee fases uitgegeven. De zuidkant is de eerste fase die wordt uitgegeven. Later, in de tweede fase, komen de woningen aan de noordkant aan bod. Op dit moment is nog niet bekend wanneer die fase wordt uitgegeven.

Het zuidelijk deel van het plangebied bestaat uit drie woonvelden die aan weerszijden liggen langs een centrale toegangsweg. De woonvelden worden rechtstreeks ontsloten op de Jodenweg. In het zuidelijk deel zijn vrijstaande en twee-onder-één-kapwoningen mogelijk. In de eerste fase worden minimaal acht en maximaal tien woningen gerealiseerd. Hoeveel woningen er in totaal in de eerste fase worden gerealiseerd, is afhankelijk van hoeveel gegadigden er zijn voor twee-onder-één-kap woningen.

Wanneer en voor wie?

De inschrijving voor de kavels van de eerste fase is inmiddels beëindigd. Op basis van het aantal inschrijvingen zijn alle kavels toegewezen. Er zijn geen kavels meer beschikbaar voor deze fase.

Contact

Voor vragen, opmerkingen of meer informatie kunt u contact opnemen met het taakveld grondzaken van de gemeente. Dit kan via telefoonnummer 14 0521 of het mailadres info@gemeentewesterveld.nl o.v.v. bouwkavels Vledderveen.

Documenten