Onze ambitie

De gemeente Westerveld wil bijdragen aan de energietransitie en heeft de ambitie om, als bijdrage aan de concept RES-Drenthe, het mogelijk te maken dat in de gemeente 75.000 MWh per jaar aan elektriciteit wordt opgewekt.

Daarbij heeft het de voorkeur en is de inzet om een aanzienlijk deel van deze energie op te wekken door middel van PV-panelen op daken. Daarnaast blijft er nog een resterende hoeveelheid op te wekken over van jaarlijks circa 28.000 MWh *. Die opwekcapaciteit zal op het land moeten worden gerealiseerd, met de technieken zonne- en/of windenergie Er is nog geen keuze gemaakt tussen zonne- of windenergie. Deze vraag wil het college samen met de inwoners, belanghebbenden en gemeenteraad verder uitwerken richting de RES-Drenthe 1.0.