Sociaal team

U bent of wordt aangemeld bij het Sociaal Team. Wat betekent dat? Soms heeft u (of uw gezin) zulke ingewikkelde problemen, dat u er zelfs met professionele hulp niet uit komt. In overleg met u kan uw hulpverlener of huisarts besluiten om het Sociaal Team te vragen om regie te gaan voeren.

Hoe werkt het?

  • Hulpverlening leidt niet tot verbetering van uw situatie. In overleg met u meldt uw hulpverlener u aan bij het Sociaal team.
  • De regisseur van het Sociaal team gaat informatie inwinnen om een beeld te krijgen van uw situatie en wie er al betrokken zijn.
  • De regisseur van het Sociaal team organiseert een overleg met u en de betrokken hulpverleners om samen een plan te maken. In het plan staat wat u wilt bereiken en wie u daarbij gaat ondersteunen.
  • De hulpverlening gaat met u aan het werk om het plan uit te voeren.
  • De regisseur van het Sociaal team volgt de voortgang van het plan van een afstand en wordt weer ingeschakeld als het plan vastloopt of als er nieuwe ontwikkelingen zijn waardoor er opnieuw overlegd moet worden en het plan moet worden bijgesteld.

U maakt zich zorgen om iemand

U maakt zich zorgen om een persoon of gezin in uw omgeving. Dat kan een familielid zijn, maar ook een dorpsgenoot of vriend. Er zijn verschillende mogelijkheden om te overleggen over de situatie:

  • Veilig thuis Drenthe: U heeft een vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld.
  • Meldpunt OGGZ: U maakt zich zorgen over iemand die zichzelf verwaarloost, teruggetrokken leeft en/of geen hulp wil.

Professionals

Soms zijn situaties van cliënten of cliëntsystemen dermate complex dat hulpverlening niet leidt tot de gewenste resultaten. In deze gevallen kunt u het Sociaal team vragen om regie te voeren op de casus. Daarnaast is het Sociaal team ook altijd bereikbaar voor meedenkvragen en advies. In bijgaande routekaart vindt u alle informatie over de werkwijze van het Sociaal team.