Diftar per 1 januari van start in Westerveld

Tarieven afvalstoffenheffing 2024 vastgesteld

Om het beter scheiden van afval te stimuleren, heeft de gemeente Westerveld vanaf 1 januari 2024 diftar ingevoerd. Diftar is een nieuwe manier van het berekenen van de afvalstoffenheffing. Onlangs stelde de raad de tarieven vast. Er wordt hierbij onderscheid gemaakt tussen een vast tarief voor o.a. het ophalen en verwerken van grondstoffen (zoals pmd en gft) en een variabel tarief voor het ophalen en verwerken van restafval.

Opbouw afvalstoffenheffing 2024

Dit zijn de tarieven voor de afvalstoffenheffing van 2024:

Vast deel (voor o.a. het ophalen en verwerken van grondstoffen zoals pmd, gft, glas etc.): Tarief:
Eenpersoonshuishouden  € 180,-
Meerpersoonshuishouden € 246,-
Recreatiewoning (niet permanent bewoond) € 200,-

 

Variabel deel (voor het restafval):  Tarief:
per keer dat u de restafvalcontainer aanbiedt € 10,60
per keer dat u de ondergrondse container gebruikt om restafval weg te gooien €   1,80


Alle huishoudens ontvangen een brief van de gemeente waarin de verandering in de afvalstoffenheffing wordt uitgelegd met de daarbij behorende tarieven voor 2024. 

Waarom diftar?

Gemiddeld hebben inwoners van de gemeente Westerveld 115 kilo restafval per jaar. Maar liefst twee derde van het restafval bestaat op dit moment nog uit grondstoffen. Zonde, want grondstoffen die bij het restafval zitten, worden samen met het restafval verbrand. En het verbranden van restafval is erg duur en slecht voor het milieu. Het doel van de gemeente is om de hoeveelheid restafval terug te brengen, in eerste instantie naar 80 kilo per inwoner per jaar. Uiteindelijk is het de bedoeling om toe te werken naar het doel dat 90% van het afval gescheiden wordt ingeleverd en er maximaal 30 kg restafval per inwoner per jaar wordt opgehaald.

Meer informatie

Voor vragen over de praktische zaken van het inzamelen kunt u contact opnemen met ROVA via www.rova.nl/contact. Denk hierbij aan vragen over bijvoorbeeld uw milieupas, het gebruik van de containers, afval scheiden, het melden van bijgezet vuilnis of volle ondergrondse containers. Voor overige vragen kunt u contact opnemen met de gemeente op telefoonnummer 14 0521 of via het mailadres info@gemeentewesterveld.nl. Bekijk ook de pagina afvalscheiden voor meer informatie over diftar.