Briefadres

U kunt een briefadres aanvragen als u (nog) geen (vast) woonadres heeft. Bijvoorbeeld als u schipper of kermisexploitant bent. Ook als u in een tehuis of inrichting verblijft en u kunt of wilt zich hier niet inschrijven, kunt u een briefadres aanvragen.

Aanvragen

Een aangifte voor een briefadres moet persoonlijk aan de publieksbalie worden gedaan. De briefadresgever moet daarbij aanwezig zijn. Van beiden is een geldig legitimatiebewijs verplicht.

Let op: het adres dat u opgeeft is van een woonhuis. Het mag geen postbusnummer zijn.

Meenemen

  • Een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of vreemdelingendocument);
  • Een schriftelijke opgave van de reden waarom u een briefadres nodig heeft;
  • De briefadresgever moet in persoon aanwezig zijn met geldig legitimatiebewijs.

Gaat de gemeente akkoord, dan krijgt u voortaan alle post van overheidsinstanties op dit briefadres. De briefadresgever van het briefadres is verplicht die post aan u door te geven. U moet uw briefadres wel zelf doorgeven aan alle andere instanties.

Gevolgen briefadres voor huidige bewoners

Iemand die op een briefadres ingeschreven staat, telt niet mee als bewoner op dat adres. Als u als briefadresgever twijfelt over eventuele gevolgen, bijvoorbeeld voor uw uitkering of huurtoeslag, dan kunt u het beste advies inwinnen bij de desbetreffende instantie voordat u toestemming verleent.