Eigen bijdrage

Voor de meeste Wmo-voorzieningen betaalt u een eigen bijdrage. Deze is maximaal € 19,- per maand per huishouden. Vanaf 1 januari 2024 verandert de eigen bijdrage (het ‘abonnementstarief’) naar maximaal € 20,60 per maand, behalve voor Beschermd Wonen. De reden voor deze stijging zijn de stijgende kosten voor Wmo-voorzieningen en inflatie.

Wat betekent dit voor u?

De wijze waarop u de eigen bijdrage betaalt verandert niet. Maakt u gebruik van automatische incasso? Dan hoeft u niets te doen. In januari 2024 betaalt u de eigen bijdrage van december 2023. Dat bedrag is nog € 19,-. Vanaf februari schrijven we het nieuwe bedrag van uw rekening af. Dat bedrag is maximaal € 20,60.

Maakt u het bedrag maandelijks zelf over? Of met een automatische overschrijving via uw bank? Pas dan op tijd het bedrag aan.

Startdatum

Uw zorgaanbieder geeft de startdatum van de zorg door aan de gemeente. Vanaf dan wordt de eigen bijdrage in rekening gebracht. Deze bijdrage geldt zowel voor zorg die u in natura ontvangt als voor financiering vanuit een Persoonsgebonden budget. Bij hulpmiddelen wordt er eigen bijdrage in rekening gebracht vanaf het moment van verstrekking. Bij een PGB (Persoons Gebonden Budget) wordt de eigen bijdrage in rekening gebracht vanaf de ingangsdatum van het besluit.

Uitzonderingen

Er zijn uitzonderingen. Zo betaalt u voor bijvoorbeeld een vervoerspas of een rolstoel geen eigen bijdrage. De gemeente meldt u aan bij Het Centraal AdministratieKantoor (CAK). Het CAK berekent de eigen bijdrage en stuurt u de rekening.