Subsidie voor culturele projecten

Wilt u subsidie aanvragen voor een cultureel project in de gemeente Westerveld? Dat kan via het Cultuurfonds Westerveld. Het Cultuurfonds subsidieert, binnen een beperkt budget, eenmalige culturele projecten of activiteiten.

De culturele projecten of activiteiten moeten zich bevinden op het terrein van:

  • Beeldende kunsten (schilderen, beeldhouwen, grafiek);
  • Theater en drama;
  • Literatuur (schrijven, lezen, proza en poëzie);
  • Dans;
  • Muziek en muziektheater;
  • Audiovisuele kunsten (foto, film, video);
  • Combinaties van disciplines en cultureel-historische activiteiten.

Aanvraag

U kunt als vereniging, stichting, instelling of organisatie, (informele) groep en individuele kunstenaar een aanvraagformulier voor subsidie opvragen bij het Cultuurfonds Westerveld. Hier kunt u ook terecht voor de voorwaarden en overige informatie.

Ook op de website www.cultuurfondswesterveld.nl kunt u het aanvraagformulier invullen en meer informatie vinden.