Bosbeheerplan

Gemeente Westerveld zet zich via FSC certificering in voor biodiversiteit bosgebieden.

Sinds 2012 is de gemeente Westerveld FSC gecertificeerd. Binnen deze certificering wordt het bosbeheer op duurzame en verantwoorde manier uitgevoerd. Goed bosbeheer volgens de FSC bestaat uit de juiste balans tussen natuur (biodiversiteit), sociale aspecten en economische belangen.

Wilt u het Bosbeheerplan inzien? Neem contact op via info@gemeentewesterveld.nl o.v.v. Bosbeheerplan.