Geboorteaangifte

Is uw baby geboren? Dan moet u uw kind binnen drie dagen na de geboorte aangeven bij de gemeente waar het is geboren. Dit is gratis.

Sinds 1 januari 2020 is het mogelijk om digitaal geboorteaangifte van uw kind te doen. Voor het doen van een digitale geboorteaangifte heeft u DigiD nodig.

Kind met buitenlandse nationaliteit

Heeft uw kind een buitenlandse nationaliteit? Dan gelden de regels uit het buitenlands recht. Deze zijn soms strenger. U moet de geboorte van uw kind aanmelden bij het consulaat van het thuisland. Pas dan kan uw kind een paspoort krijgen.

Aanpak

De vader, moeder of duomoeder van het kind moet de geboorteaangifte doen. Als de genoemde personen geen aangifte kunnen doen, moet de aangifte worden gedaan door:

  • iemand die bij de geboorte aanwezig was, of:
  • de eigenaar van het huis waarin het kind is geboren, of:
  • een medewerker van de instelling waar het kind is geboren (bijvoorbeeld het ziekenhuis).

Aangifte aan de balie: wat moet u meenemen?

  • Geldig legitimatiebewijs van de aangever en de moeder (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of vreemdelingendocument).
  • Afschrift van de erkenningsakte als het kind al voor de geboorte is erkend.
  • Indien getrouwd of geregistreerd partner: trouwboekje of partnerschapsboekje. U mag uw kind daarin laten vermelden, maar dit is niet verplicht.

U hoeft de baby niet mee te nemen wanneer u geboorteaangifte doet aan de balie.

Voor de aangifte aan de balie in het gemeentehuis moet u een afspraak maken. Bel hiervoor naar 14 0521. Bekijk ook de openingstijden.

Aangifte digitaal: wat heeft u nodig?

  • DigiD inloggegevens;
  • Indien van toepassing: gegevens van een akte van erkenning met eventuele naamskeuze;
  • Verklaring van de arts/verloskundige (verklaring van geboorte).

Wanneer geboorteaangifte doen?

Geboorte op Aangifte uiterlijk
maandag donderdag
dinsdag vrijdag
woensdag maandag
donderdag maandag
vrijdag dinsdag
zaterdag dinsdag
zondag woensdag

 

Eindigt de aangiftetermijn van drie dagen op een zon- of feestdag? Dan kunt u de aangifte (aan de balie) op de eerstvolgende werkdag doen.

Meer informatie