Geboorteaangifte

Is uw zoon of dochter geboren? Dan moet u uw kind binnen 3 dagen na de geboorte aangeven bij de gemeente waar het is geboren. Dit is gratis.

Aanvraag

U moet hiervoor een afspraak maken via telefoonnummer 14-0521 of e-mailadres info@gemeentewesterveld.nl.

Aanpak

De (wettelijke, juridische) vader is verplicht om de geboorte aan te geven. Als de vader ontbreekt of niet in staat is om aangifte te doen, dan moet iemand die bij de bevalling aanwezig was de aangifte doen. De moeder is altijd bevoegd om de geboorte van haar kind aan te geven.

Meenemen

  • Geldig legitimatiebewijs van de aangever en de moeder (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of vreemdelingendocument).
  • Afschrift van de erkenningsakte als het kind al voor de geboorte is erkend.
  • Indien getrouwd of geregistreerd partner: trouwboekje of partnerschapsboekje. U mag uw kind daarin laten vermelden, maar dit is niet verplicht.

Wanneer geboorteaangifte doen?

Geboorte op Aangifte uiterlijk
maandag donderdag
dinsdag vrijdag
woensdag maandag
donderdag maandag
vrijdag dinsdag
zaterdag dinsdag
zondag woensdag

 

Eindigt de aangiftetermijn van 3 dagen op een feestdag? Dan kunt u de aangifte op de eerstvolgende werkdag doen.

Meer informatie