Geboorteaangifte

Is uw zoon of dochter geboren? Dan moet u uw kind binnen 3 dagen na de geboorte aangeven bij de gemeente waar het is geboren. Dit is gratis.

Sinds 1 januari 2020 is het mogelijk om digitaal geboorteaangifte van uw zoon of dochter te doen. Voor het doen van een digitale geboorteaangifte heeft u DigiD nodig.

Aanpak

De vader, moeder of duomoeder van het kind moet de geboorteaangifte doen. Als de genoemde personen geen aangifte kunnen doen, moet de aangifte worden gedaan door:

  • iemand die bij de geboorte aanwezig was, of:
  • de eigenaar van het huis waarin het kind is geboren, of:
  • een medewerker van de instelling waar het kind is geboren (bijvoorbeeld het ziekenhuis).

Aangifte aan de balie: wat moet u meenemen?

  • Geldig legitimatiebewijs van de aangever en de moeder (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of vreemdelingendocument).
  • Afschrift van de erkenningsakte als het kind al voor de geboorte is erkend.
  • Indien getrouwd of geregistreerd partner: trouwboekje of partnerschapsboekje. U mag uw kind daarin laten vermelden, maar dit is niet verplicht.

U hoeft de baby niet mee te nemen wanneer u geboorteaangifte doet aan de balie.

Aangifte digitaal: wat heeft u nodig?

  • DigiD inloggegevens
  • Indien van toepassing: gegevens van een akte van erkenning met eventuele naamskeuze
  • Verklaring van de arts/verloskundige (verklaring van geboorte)

Wanneer geboorteaangifte doen?

Geboorte op Aangifte uiterlijk
maandag donderdag
dinsdag vrijdag
woensdag maandag
donderdag maandag
vrijdag dinsdag
zaterdag dinsdag
zondag woensdag

 

Eindigt de aangiftetermijn van 3 dagen op een zon- of feestdag? Dan kunt u de aangifte (aan de balie) op de eerstvolgende werkdag doen.

Meer informatie