Voornaam wijzigen

Wilt u uw voornaam veranderen? Dan moet een advocaat uw gemotiveerde verzoek tot voornaamswijziging bij de rechtbank indienen.

Redenen om uw voornaam te wijzigen, kunnen zijn:

  • Bij uw geboorteaangifte is een onjuiste naam opgegeven;
  • Uw voornaam is niet meer passend omdat u een geslachtsverandering heeft ondergaan;
  • U vindt uw naam lelijk.

Kosten

Voor het indienen van een verzoek tot voornaamswijziging moet u zelf de kosten van een advocaat betalen. Ook moet u griffierecht betalen. Dat is een bijdrage in de kosten voor de rechtspraak. Als u de kosten van uw advocaat niet helemaal kunt betalen, kunt u in een aantal gevallen in aanmerking komen voor rechtsbijstand.

Aanpak

Een voornaam wijzigen, erbij krijgen of schrappen regelt u via een advocaat bij de rechtbank. Is de voornaamswijziging door de rechter toegestaan, dan stuurt de griffier van de rechtbank een afschrift van de uitspraak naar de burgerlijke stand van de geboortegemeente. Uw geboorteakte wordt dan aangepast en uw nieuwe voornaam wordt in de Basisregistratie Personen (BRP) doorgevoerd.

Bent u in het buitenland geboren? Dan eist de rechtbank van u dat uw geboorteakte wordt ingeschreven in de registers van de Burgerlijke Stand van Den Haag.

Beslist de rechtbank negatief, dan kunt u in beroep gaan bij het hof. Als dat niet positief uitpakt, kunt u nog in cassatie gaan bij de Hoge Raad. In alle gevallen heeft u een advocaat nodig.

Meer informatie

Op de website van Rijksoverheid vindt u meer informatie over naamswijziging.