Verhalen uit de praktijk

Interviews en verhalen vanuit de gemeente Westerveld, het kernteam armoedepreventie en andere ervaringen uit de praktijk.

  • Interview met Greet Oosterveld van de Voedselbank in Westerveld

    08 maart 2021

    Gemeente Westerveld werkt samen met verschillende organisaties om armoede zoveel mogelijk te voorkomen. Deze organisaties vormen samen het kernteam armoedepreventie. Het kernteam zet zich er voor in om iedereen wijs om te laten gaan met geld. In elke uitgave van de nieuwsbrief Werk & Inkomen stellen we één van de leden van het kernteam aan u voor. Dit keer: Greet Oosterveld, vrijwilliger bij de Voedselbank in Westerveld.

  • Interview met ervaringswerker armoede en schulden: Karin van Iterson

    16 november 2020

    Per 1 oktober 2020 is Karin van Iterson ingehuurd vanuit ‘Sterk uit Armoede’ naar de gemeente Westerveld. Karin gaat hier in elk geval voor een jaar aan de slag als ervaringswerker armoede en schulden. Haar functie is nieuw. De functie voor een ervaringswerker armoede en schulden is ontstaan omdat er behoefte was aan een contactpersoon tussen de inwoner en de professional.