Verhalen uit de praktijk

Interviews en verhalen vanuit de gemeente Westerveld, het kernteam armoedepreventie en andere ervaringen uit de praktijk.

 • Interview met Jozien Schrale-Oranje, Sociaal Ombudsfunctionaris gemeente Westerveld

  Mevrouw Jozien Schrale-Oranje is al enige tijd sociaal ombudsfunctionaris voor de gemeente Westerveld. Bij de ombudsfunctionaris kunt u terecht met vragen en zorgen over de uitvoering van zorg en ondersteuning door de gemeente.

 • Interview met Jacob Boonstra, wethouder Sociaal Domein

  27 september 2022

  Woensdag 8 juni 2022 heeft de gemeenteraad van Westerveld de wethouders benoemd voor de periode 2022-2026. Naast Henk Doeven, die voor een tweede bestuursperiode zitting neemt in het college, zijn er twee nieuwe wethouders: Roel Vedder en Jacob Boonstra. Boonstra heeft o.a. het sociaal domein, inclusief zorg en onderwijs, in zijn portefeuille. We gingen hierover met hem in gesprek.

 • Interview met Khabat Cheikho, taalstage en werkervaringsplek bij Ambacht Noordwolde

  29 juni 2022

  Khabat is een man van 22 jaar die drie jaar geleden gevlucht is uit Syrië. Via het opvangcentrum Ter Apel in 2019 is hij uiteindelijk in Havelte terecht gekomen waar hij momenteel zelfstandig woont. Khabat gaat drie dagen per week naar het Drenthe College in Meppel om Nederlands te leren. Daarnaast heeft hij bij ‘Ambacht Noordwolde’ in Noordwolde een werkervaringsplek. Met deze plek kan Khabat, als statushouder, werkervaring op doen en de Nederlandse taal en cultuur beter leren kennen.

 • Interview met Inge Wiarda, Stichting Kleding– en Speelgoedbank Westerveld

  23 februari 2022

  De Kledingbank Westerveld is een kledingwinkel voor iedereen in Westerveld die door omstandigheden onvoldoende budget heeft om kleding te kunnen kopen. Je vindt er dames-, heren- en kinderkleding. Je kan hier niet alleen terecht voor kleding, maar het is ook een ontmoetingsplaats waar iedereen welkom is aan de koffietafel.

 • Interview met voorzitter Adviesraad Sociaal Domein Westerveld Pals Prop

  03 november 2021

  Bijna iedereen in Nederland, en dus ook in gemeente Westerveld, heeft te maken met het Sociaal Domein. Dat gaat namelijk over: wonen, werken, inkomen en actief betrokken zijn bij de maatschappij. Over opgroeien, naar school gaan en zelfstandig (ouder) worden. Maar ook over het leven met een ziekte of handicap. Het Sociaal Domein omvat dus alles wat de gemeente doet rond werk en inkomen, participatie en zelfredzaamheid, zorg en jeugd op basis van de Wmo 2015, de Participatiewet, Jeugdwet en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. De Adviesraad Sociaal Domein Westerveld (ASDW) bestaat sinds 2015. Wij gingen in gesprek met voorzitter Prop.

 • Interview met Greet Oosterveld van de Voedselbank in Westerveld

  08 maart 2021

  Gemeente Westerveld werkt samen met verschillende organisaties om armoede zoveel mogelijk te voorkomen. Deze organisaties vormen samen het kernteam armoedepreventie. Het kernteam zet zich er voor in om iedereen wijs om te laten gaan met geld. In elke uitgave van de nieuwsbrief Werk & Inkomen stellen we één van de leden van het kernteam aan u voor. Dit keer: Greet Oosterveld, vrijwilliger bij de Voedselbank in Westerveld.

 • Interview met ervaringswerker armoede en schulden: Karin van Iterson

  16 november 2020

  Per 1 oktober 2020 is Karin van Iterson ingehuurd vanuit ‘Sterk uit Armoede’ naar de gemeente Westerveld. Karin gaat hier in elk geval voor een jaar aan de slag als ervaringswerker armoede en schulden. Haar functie is nieuw. De functie voor een ervaringswerker armoede en schulden is ontstaan omdat er behoefte was aan een contactpersoon tussen de inwoner en de professional.