Buitengebied Westerveld

Raadpleegbaarheid buitengebied Westerveld

Voor een groot deel van ons grondgebied geldt het omgevingsplan, tijdelijk deel "Buitengebied 2012". Dit plan is te zien via Regels op de kaart - Omgevingsloket (overheid.nl). Voor de meeste agrarische gronden en agrarische bedrijven gelden oude plannen voor het buitengebied. Die zijn via pdf-bestanden te zien ook via deze site. Dit vraagt enig zoekwerk maar dat is helaas niet anders. Dit is het gevolg van diverse stikstofuitspraken die betrekking hebben gehad op ons landelijk gebied.

Aanvragen die betrekking hebben op het buitengebied van Westerveld kunnen over het algemeen goed getoetst worden aan het buitengebied 2012. Past een aanvraag niet in het omgevingsplan tijdelijk deel buitengebieden (2012 en oude plannen) maar wel binnen de uitgangspunten voor het buitengebied, dan wordt over het algemeen meegewerkt aan een afwijking van het omgevingsplan of een wijziging van het omgevingsplan. Ook gelden nieuwe regels voor zonnepanelen en windmolens door middel van het facetplan "Kleinschalige hernieuwbare energie" vastgesteld in 2022. 

Het is de bedoeling dat alle regels en (nieuw) beleid rondom het buitengebied in het omgevingsplan opgenomen gaan worden zodat voor de hele gemeente 1 omgevingsplan geldt. Het is de bedoeling dat daarvoor eerst nieuwe uitgangspunten geformuleerd gaan worden voor onderdelen in het buitengebied zoals ontwikkelingen in bijvoorbeeld natuur, landbouw, wonen, recreatie en duurzaamheid. Wanneer dit gebeurt, is nog niet bekend.