Verkennend gesprek ruimtelijk initiatief

Professionals die willen onderzoeken hoe zij een plan voor een ruimtelijk initiatief (bouwen en/of ruimtelijke ordening) het beste kunnen indienen bij de gemeente, kunnen daarvoor een afspraak maken voor een verkennend gesprek.

Deze afspraak is géén vervanging van het vooroverleg of het principeverzoek. Het doel van deze afspraak is om de globale mogelijkheden van een plan te bespreken en de juiste aanvraagstrategie te bepalen (type aanvraag, benodigde stukken, het inrichten van het proces). Anders dan het vooroverleg en het principeverzoek is het verkennend gesprek gratis. Het is bedoeld voor professionals zoals architecten, medewerkers van adviesbureaus en aannemers. Het gesprek duurt maximaal 30 minuten en kan alleen op afspraak. 

Maak een afspraak

Wilt u een verkennend gesprek voor uw plan voor een ruimtelijk initiatief? Een gesprek vindt plaats in het gemeentehuis op afspraak. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de gemeente via info@gemeentewesterveld.nl of tel. 14 0521.