Uitrit bij woning of bedrijf

Wilt u een uitrit (of inrit) bij uw woning of uw bedrijf? U moet dan een omgevingsvergunning aanvragen.

Daarnaast kan het voorkomen dat het aanleggen of veranderen van een uitweg aan andere vergunningsplichtige activiteiten is gekoppeld, zoals het kappen van een boom, het verplaatsen van een lantaarnpaal of het verlagen van de stoep. Deze activiteiten moet u in dezelfde omgevingsvergunning aanvragen.

Kosten

€ 111,05 (tarief 2023)

Aanvraag

U kunt via de vergunningcheck op het omgevingsloket uitzoeken of u een omgevingsvergunning moet aanvragen.

Heeft u een vergunning nodig? Dan kunt u deze digitaal of schriftelijk aanvragen via het omgevingsloket. U identificeert zich met uw DigiD-inlogcode. Bedrijven identificeren zich met eHerkenning.

Weigeringsgronden omgevingsvergunning

De gemeente kan een omgevingsvergunning voor een uit- of inrit weigeren in het belang van:

  • de bruikbaarheid van de weg;
  • het veilig en doelmatig gebruik van de weg;
  • de bescherming van het uiterlijk aanzien van de omgeving of;
  • de bescherming van de groenvoorziening in de gemeente.

Ook kan de gemeente weigeren als:

  • het ten koste gaat van een openbare parkeerplaats of
  • er al een uitrit aanwezig is van vier meter breed en een tweede uitrit niet noodzakelijk is voor een goede bedrijfsvoering van de aanvrager.

Meer informatie

Op www.rijksoverheid.nl vindt u meer informatie over de omgevingsvergunning.